‘Kiralık İşçilik’ Yasasına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

Özel İstihdam Büroları ile geçici iş ilişkisi kurulmasına yönelik kanun tasarısına karşı Türk-İş konfederasyonu tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Yurt genelinde bir hafta boyunca sürecek olan imza kampanyasında tüm taşeron işçilere kadro verilmesi ve kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması talebi de yer alıyor.

???????????????????????????????

Hükümete ‘Tasarıyı Geri Çek’ Uyarısı
Kadıköy İskele Meydanı’nda kurulan standa başlatılan imza kampanyası öncesi basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, kiralık işçiliği getiren tasarıyı kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Hükümeti, bu düzenlemeden vazgeçmeye çağıran Uyar, “Bu kanun Meclis’ten geri çekilmezse o zaman daha başka mücadele araçlarıyla alanları ısıtmak gerekiyorsa ısıtacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

???????????????????????????????
Basın açıklamasına, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik, İstanbul 1 No’lu Şube ve Gebze Şubemizin yöneticileri ile işyeri temsilcilerimiz katıldı.

‘Modern Kölelik Kabul Edilemez’
Toplanan imzaların Meclis’e gönderileceğini belirten Uyar, “Zaten problem olan taşeron çalışmasının sıkıntılarını bertaraf edeceğiz derken şimdi ondan daha kötü, ondan daha kabul edilemez yeni modern çağın köleleri adı altında bir sistemin uygulanmasının başlaması için yasal düzenleme yapmak istiyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

 ???????????????????????????????

 Türk-İş tarafından başlatılan imza kampanyası metni şöyle:  

KİRALIK İŞÇİLİK ÇALIŞANLARA YENİ BİR TEHDİTTİR

Başbakanlık tarafından TBMM’ne sevk edilen ve kamuoyunda “Kiralık işçilik” olarak tanımlanan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile yapılmak istenen düzenlemeler birçok işçi için tehdit niteliğini taşımaktadır.

Bu düzenleme kanunlaşırsa:

  • Mevcut 10 Milyon Çalışana Kiralık İşçilik Yolu Açılacaktır
  • İşçiye Ayrım Yasallaşacak
  • İşveren İstediği Gibi Çalıştırabilecek
  • İşçiler Taşeronluğu Bile Arar Hale Gelecek

Hükümetin, işçilerin çalışma ve aileleriyle birlikte yaşama şartlarını daha da kötüleştirecek bu yanlıştan dönmesini talep ediyoruz.