Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar ‘Çifte Sömürüye Hayır’ Dedi

Sendikamıza üye işçilerin de aralarında bulunduğu emek ve meslek örgütlerinden kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

8mart_02

Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu, DİSK Kadın Komisyonu ve KESK İstanbul Kadın Meclisi’ne üye kadınlar tarafından yapılan basın açıklamasında, çalışma yaşamında, özellikle kadınların esnek ve güvencesiz çalışmasına yol açan düzenlemelere karşı mücadele çağrısı yapıldı.

 

8mart_07
Basın metnini okuyan DHL işyerinden üyemiz Sinem Top, çalışma yaşamında planlan düzenlemelerle kadın işçilerin sürekli “iş arama-çalışma-işsiz kalma” döngüsüne mahkum edilmek istendiğini söyledi.

Özge Yurttaş, Sinem Top ve Begüm Ertokuş’un ortak okuduğu basın açıklamasında “Hükümetin güvenceli esneklik adı altında kuralsız, her türlü güvenceden yoksun çalışmayı yerleşik hale getirmek üzere attığı adımlar en çok biz kadın işçilerin yoksullaşmasına ve güvencesizleşmesine yol açacak” denildi.

Basın açıklamasında özetle şöyle denildi:

Süt izni yerine yarı zamanlı çalışma istemiyoruz

  • TBMM’de kabul edilen torba yasa ile kadınların ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4, üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışarak tam ücret alması ve çocuğu okul çağına gelene kadar ebeveynlerden birisinin kısmi zamanlı çalışmasının önü açıldı. Bu uygulama ile süt izni ortadan kaldırılmak istenirken bir yandan da kadınlar üzerinden yarı veya kısmi zamanlı çalışma yerleşik hale getirilmektedir.
  • Kadınların evdeki karşılıksız emeği bahane edilerek işyerlerinde de esnek çalışma rejiminin temel unsuru haline getirilmeleri yaşadıkları çifte sömürünün derinleşmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Üstelik kısmi zamanlı çalışmayla kadınların emeklilik hakkına erişimi zorlaştırılırken, görevde yükselmeleri, nitelikli işlerde etkili konumlarda çalışma hakları da kısıtlanmaktadır.

Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir

  • Hükümetin kıdem tazminatını bireysel fona aktarmaya dönük girişimi, biz emekçilerin iş güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. İşçilerin kolayca işten çıkartıldığı bir çalışma rejimi en çok biz kadınları vuracaktır.
  • İşyerinde kriz durumunda ilk vazgeçilenin kadın işçiler olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatına ilişkin kısıtlama kadınların sürekli iş arama, çalışma, işsiz kalma döngüsüne mahkum edileceği, geçici ve güvencesiz çalışmanın kadınlar için doğal çalışma biçimi haline geleceği bir durum ortaya çıkaracaktır.  

Özel istihdam büroları bizi modern köle haline getirecek

  • Özel İstihdam Büroları, doğum iznine dair getirilen yarı zamanlı çalışma bahane edilerek hayata geçirilmek istenmektedir. Doğum izni boyunca yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ya da çocuğu okula gidene kadar kısmi zamanlı çalışacak olan kadınların yerine istihdam edilecek “geçici” işçiler bulmak için özel istihdam büroları açılmak istenmektedir.
  • Özel İstihdam Büroları’na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi başta olmak üzere, bürolara verilecek yetkiler güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak bir amaca hizmet etmektedir.
  • Biz kadınlar esnek çalışmaya itilerek doğum izni, çocuk bakımı bahanesiyle özel istihdam bürolarına mahkum edilmek, modern köle haline gelmek istemiyoruz.
DHL_dayanisma
Açıklama öncesinde sendika binasında bir araya gelen DHL işyerinden kadın üyelerimiz, DHL şirketinin Panama, Kolombiya ve Şili’deki çalışanlarına yönelik baskılara son vermesini ve çalışanlarının sendika hakkına saygı göstermesini istedi. Kadın üyelerimiz, DHL işçilerinin buradaki sendikal mücadelesini desteklediklerini  belirten dövizlerle 8 Mart mesajını iletti.