Gölyazı Taşımacılık’ta Sendika Düşmanlığına Son Verilsin!

Bursa’da kurulu bulunan Gölyazı Organize Taşımacılık işyerinde, sendikamıza üye işçilere yönelik baskılar yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

golyazi_tumtis

Gölyazı Organize Taşımacılık önünde yapılan basın açıklamasına Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Sabri Özdemir ile Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri, KESK Dönem Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, TMMOB Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, CHP İşçi Emek Komisyonu Başkanı Erhan Sümer de katılarak destek verdi.

İşvereni Sendika Hakkına Saygı Göstermeye Çağırıyoruz
Burada konuşan TÜMTİS sendikamızın Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, işyerinde sendikamıza üye işçilere yönelik baskıların bir süreden beri devam ettiğini son olarak İsmail Saraç adlı üyemizin işten çıkarıldığını belirterek işvereni sendika hakkına saygı göstermeye davet etti.

 

golyazi_tumtis_2
Basın açıklamasına, Bursa Şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimiz ile Gölyazı’da sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan ve işyeri önünde direnişini sürdüren İsmail Saraç adlı üyemiz de katıldı.

Sendikaya Üye Olmak Temel İnsan Hakkıdır
Günde 15-16 saat çalıştırılmaya tabi tutulan işçilerin Anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye olduklarını belirten Aslan, işçilerin toplu sözleşme hakkına kavuşması için yapılan görüşmelerin de işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını söyledi. Aslan, “Gölyazı işçilerinin işverenin işini yapmak dışında başka hiç bir sosyal hayatları yoktur. İşverenin, temel insan hak ve hürriyetlerini ihlal etmekten vazgeçmesini talep ediyoruz” dedi.

Mücadelemiz Sürecek
İşçilerin düşük ücretle ve güvencesiz koşullarda çalıştırılmasının ve anayasal haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Aslan, Gölyazı işçileri anayasal haklarına kavuşana kadar ve işten çıkarılan üyemiz iş başı yapana kadar mücadelenin süreceğini belirterek sendikamızla ve Gölyazı işçileriyle dayanışma çağrısı yaptı.