Gazi-Ulaş’ta, Belediye ve Şirket Yöneticilerini Hukuksuzluğa Son Vermeye Çağırıyoruz!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde ulaşım hizmeti veren Gazi-Ulaş’ta sendikamıza üye işçilere yönelik baskı ve işten çıkarmalara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

gazi_ulas_a

Gaziantep Şubemizde gerçekleştirilen basın toplantısına Türk-İş’e bağlı Belediye İş, Tez Koop İş ve Kop-İş Gaziantep şubeleri ile DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri katılarak destek verdi.

Gazi Ulaş’ta neler oluyor?
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, Gazi-Ulaş’ta, TİS ile güvence altına alınan hak ve kazanımları yok etmek ve esnek çalışma biçimlerini hayata geçirmek için şirket ve belediye yönetiminin bir süreden beri sendikamız aleyhine faaliyet yürüttüğünü söyledi.

İşyerinde yaptıkları uygulamalar ile hukuksuzlukta sınır tanımayan belediye ve şirket yönetiminin, son olarak işyeri temsilcimiz Bülent Özaslan ile üyelerimizden Ahmet Bilici’nin işine son verdiğini belirten Yıldırım şunları dile getirdi;

İşçileri e-devlet şifrelerini vermeye zorluyorlar
“Suç olmasına rağmen, işçileri e-devlet şifrelerini vermeye zorlayan belediye ve şirket yönetimi, sürgün ve işten çıkarma tehdidi ile işçiyi TÜMTİS’ten istifa ettirip Hak-İş’e bağlı sarı sendika Öz Taşıma-İş’e üye yapmaktadırlar. Bu organizasyonun başında ise Denizli’den geldiği söylenen ve 7 ay önce işletmeye Genel Müdür olarak atanan Recep Tokat ve ekibi bulunmakta!”

Günde 18 saat çalıştırmayı hedefliyorlar
İşten çıkarmaların TİS kapsamında yer alan “Disiplin Kurulu kararı olmadan işçi çıkartılamaz” hükümlerine aykırı olduğunu belirten Yıldırım konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Belediye ve işveren yöneticileri, şimdi de çalışma saatlerini değiştirerek 18-19 saat boyunca işçileri esaret altında tutmak istiyorlar. İşçilere dayatılan şu; Sabah saat 04.00’da işbaşı- 10.00’da iş bitimi. 6 saat öğle arasından sonra Saat 16.00’da işbaşı- 20.00’da iş bitimi. Yolda geçen süreler de eklendiğinde dayatılan bu çalışma süreleri günde 18-19 saati buluyor.”

“Bu hukuksuz ve yasadışılığa daha ne kadar seyirci kalacaksınız?”
Şirket müdürü Recep Tokat ve ekibinin, işçilerin e-devlet şifrelerini alarak tehditle işbirlikçi sendika Öz Taşıma-İş’e üye yaptığını, kimi Belediye Meclis Üyelerinin de bu hukuksuzluğa açıktan ortak olduğunu belirten Yıldırım açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“Buradan Belediye Başkanı ve diğer yetkililere sesleniyoruz; bu yasadışılığa ve zorbalığa daha ne kadar seyirci kalacaksınız! Sayın Başkan; yaptığımız görüşmede “olanlardan haberim yok” diyordunuz, şimdi haberiniz oldu! İşçilerin sendika seçme hakkına saygı gösterilmelidir.

Sendikamızı, tüm belediye çalışanları tanımaktadır. Gazi-Ulaş’ta sendikal hak ve kazanımları yok etmek için yapılan karalamalara itibar etmeyeceklerdir. Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. KG Grup işçilerine yapılanlar ortada! Eskiyen araçların faturası bu işçilerin kendisine çıkarılmakta ve her ay fon adına 100 TL kesilmekte. Eskiyen mekanik parçaların fon’dan karşılanması hangi yasal durumla ve hangi vicdanla açıklanır! Bunları çalışanına reva görene kimse güvenmez.

Recep Tokat kimden güç ve cesaret alıyor? Bu kişi, Genel Başkanımızla yaptığı görüşmede ‘Belediye başkanı size açıkça söyleyememiş ama ben tarafım. İşçileri Hak-İş’e ben üye yaptım’ diyebiliyor. Sendika seçme hakkına müdahalenin Türk Ceza Kanununun 118. Maddesine göre cezalandırıldığını bildiği halde… Yine kendisiyle bizzat yaptığım görüşmede ‘Bu işin başı benim, hayatımı koydum. Temsilciyi de ben işten attım’ diyebilmektedir.”

Belediye ve şirket yöneticilerine çağrı
Başta Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere Belediye yetkililerini ve şirket yöneticilerini bu hukuksuzluğa son vermeye çağıran Yıldırım, işten çıkartılan işçilerin geri alarak işbaşı yapmasını ve çalışanların sendika seçme hakkına saygı gösterilmesini istedi.

Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, “Sendika olarak üyelerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Kardeş sendikaları, emek örgütlerini ve demokrasi güçlerini haklı mücadelemize omuz vermeye bu zorbalığa dur demeye çağırıyoruz” dedi.