ITF Küresel Teslimat Ağı Toplantısı Londra’da Gerçekleşti

Uluslararası üst örgütümüz ITF’in (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ‘Yıllık Küresel Teslimat Ağı Toplantısı’ 24-26 Ekim 2016 tarihinde, farklı ülkelerden çok sayıda sendikanın katılımıyla ITF’nin Londra’daki genel merkezinde gerçekleşti.

itf_londra
ITF’nin Londra’daki genel merkezinde yapılan toplantı, taşımacılık işkolunda örgütlü farklı ülke sendikalarını bir araya getirdi.

Türkiye’den Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün katıldığı ITF Küresel Teslimat Ağı toplantısı, Güney Kore, Sri Lanka, Belçika, ABD, Almanya ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu farklı ülkelerden; Fedex, DHL ve UPS gibi uluslararası kargo ve lojistik şirketlerinde örgütlü ITF üyesi sendikaları bir araya getirdi.

Deutsche Post-DHL Protokolünün önemi
Toplantının ana konusu, DHL örgütlenme kampanyaları ile Deutsche Post (DP)-DHL ile imzalanan protokol ve bu protokolün nasıl işlevsel hale getirilebileceğiydi.

Toplantıya konu olan protokol, UNI Küresel Sendika, ITF ve Deutsche Post DHL Group arasında 5 Temmuz 2016 tarihinde imzalandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) ilkelerini yansıtan üçlü protokol, taraflar arasında diyalog mekanizmalarının geliştirilmesini ve sendika üyeliği, örgütlenme ve toplusözleşme hakkının güvencesi gibi önemli konuları kapsıyor.

Protokole göre;

  • Taraflar belirli aralıklarla istihdam ve endüstri ilişkileriyle ilgili sorunları konuşmak için bir araya gelebilecek.
  • Deutsche Post DHL Group, BM Küresel ilkeler sözleşmesine imza atmıştır ve bu nedenle OECD’nin çok uluslu firmalar için belirlediği ilkeleri aktif şekilde uygulamak zorundadır. Bu kapsamda çalışanların sendika tercihine ve aynı zamanda toplusözleşme haklarına saygı duyulacaktır.
  • DP-DHL yüklenici ve taşeronları üzerinde tedarik zinciri sorumluluğu taşıyacaktır.
  • Protokol ayrıca, oluşabilecek sorunların çözümü için daha önce kurulmuş olan Ulusal İrtibat Noktası’nın etkin kılınmasını öneriyor. Buna göre, yerel ve bölgesel düzeyde çözüme kavuşamayan sorunlar Ulusal İrtibat Noktası tarafından ele alınabilecek.
  • UNI ve ITF Sekretaryası düzenli olarak Deutsche Post-DHL yönetimiyle toplanıp sorunlara çözüm geliştirmeye çalışacak.

Protokolün başlama tarihi 17 Haziran olarak kabul ediliyor ki bu da UNI ve ITF’in Türkiye dahil 5 ülke ile ilgili sorunu, Almanya Ulusal İrtibat Noktası’na bildirmesi ve Alman Hükümetinin soruna müdahil olmasıyla gelişen sürecin bir protokolle sonuçlandığı tarihe tekabül ediyor.

‘Protokol küresel çerçeve anlaşmasına ulaşmanın ilk adımı’
Toplantıda konuşan ITF DHL Kampanyası Direktörü Liz Blackshaw, Deutsche Post-DHL protokolünün küresel bir çerçeve anlaşmasına ulaşmak için ilk adım olabileceğini söyledi.  Blackshaw, birçok ülkede taşeronlarla ilgili sorunların bu protokolde yer alan maddeler doğrultusunda çözülebileceğinin altını çizdi.

ITF ve UNI Küresel sendikanın girişimleriyle Alman Ulusal İrtibat Noktası’nda oluşturulan şikâyet ve diyalog sürecine de değinen Liz Blackshaw, imzalanan protokolün, DHL’yi evrensel ilkelere uymamak için yerel yasaları bahane etme yönteminden mahrum bırakacağını dile getirdi.

Toplantıda söz alan delegasyonun ortak vurgusu da bu yönde oldu. Delegasyon, örgütlenme, toplusözleşme hakkı, taşeron çalıştırma gibi pek çok konuda bağlayıcılığı bulunan protokolü olumlu bulduklarını ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Merkezi toplantılar için oluşturulan komitede TÜMTİS de yer aldı
Toplantıda, ITF ve UNI Sekretaryasının bu protokol çerçevesinde, DP-DHL ile yapılacak toplantıların devamında üye sendikaların aktif katılımının önemine değinildi ve üye sendikalar arasından toplantıları yürütecek bir komite oluşturuldu. Katılımcıların önerileri üzerine sendikamız TÜMTİS, TEAMSTER (Amerika Taşıma İşçileri Sendikası), UNITE (İngiltere İşkolu Sendikası) Ver.di (Almanya Birleşik Hizmetler Sendikası), BTB (Belçika Taşıma İşçileri Sendikası) komitede yer alan sendikalar oldu. Latin Amerika sendikaları delegelerini toplantıdan sonra belirleyeceklerini bildirdiler.

Toplantıda ele alınan diğer konular ise şöyle oldu:

  • Deutsche Post-DHL protokolü sonrasında ihtiyaç haline gelen bir Küresel DHL Konseyi’nin oluşturularak bunun daha sonra bütün endüstriyi kapsayan Küresel Endüstri Konseyi’ne dönüşmesinin planlanması.
  • Teknolojik gelişme ve ilerlemenin sektöre etkileri ve yeni teknolojinin yarattığı sorunlar ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesi.
  • Deutsche Post-DHL yönetiminin şirketle ilgili ve kendi bakış açısını yansıtan sunumu ve sendika delegelerinin yönelttiği soruların cevaplandırılması. Bu oturumda söz alan DP-DHL yöneticileri protokole bağlı kalacaklarını belirttiler ve yerel düzeydeki sorunların çözümünde sendikalarla diyalogu önemsediklerini ifade ettiler.
  • Fedex’in TNT’yi satın alması konusunun değerlendirilmesi ve örgütlenme olanakları.
  • DHL işçilerinin örgütlenme faaliyetinin devam ettiği Latin Amerika (Kolombiya, Panama ve Şili) ve Hindistan’daki sorunların çözümüne dair yeni araçların geliştirilmesi ve önerilerin değerlendirilmesi.