Savaştan kaçtılar, çalışırken can verdiler

2016 yılında en az 96 göçmen işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin çoğu Suriyeliydi

gocmenler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, 2016 yılında en az 96 göçmen işçi iş cinayeti sonucu hayatını kaybetti. 2013’te en az 22, 2014’te en az 53, 2015’te ise en az 67 göçmen işçi yaşamını yitirmişti.

Göçmen işçi ölümlerinin tüm işçi ölümlerine oranı 2013 yılında yüzde 2 iken, bu oran 2014’te yüzde 3’e, 2015’te yüzde 4’e, 2016 yılında ise yüzde 5’e çıktı. Rapora göre yalnızca bu veri bile; Türkiye’de göçmen emeğinin giderek arttığını, göçmenlerin işçi sınıfının yeni bir bileşeni olduğunu ve sendikal hareketin göçmen işçileri örgütleyecek bir perspektif geliştirmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

Her 10 göçmenden 6’sı Suriyeli
İş cinayetlerinde can veren göçmen işçilerin yüzde 61’i Suriyeli, yüzde 12’si Afgan, yüzde 5’i Gürcü işçilerdi. Çalışırken hayatını kaybeden işçiler arasında Ukraynalı, İranlı, Iraklı, Özbek ve Rus işçiler de vardı.

Raporda, bu duruma ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi: “Yani sermayenin daha fazla kazanması için bizler omuz omuza çalışırken, milliyetlerimize bakılmaksızın birer birer öldük. İşte bu yüzden ortak mücadele etmeliyiz.”

Tarım yerini inşaata bıraktı
Rapora göre, geçmiş yıllarda en çok göçmen işçi ölümünün yaşandığı tarım işkolu, 2016 yılında yerini inşaata bıraktı. İşçilerin yüzde 38’i inşaatta, yüzde 24’ü tarımda çalışırken hayatını kaybetti. Metal, taşımacılık, gemi-tersane, belediye-genel işler, gıda-şeker ve çimento-cam işkollarında da ölümler meydana geldi.

Raporda göçmenlerin emek yoğun sektörlerde güvencesiz şekilde, asgari ücretin altında ya da düşük yevmiyelerle çalıştırıldığına da vurgu yapıldı.

Ölen 56 çocuktan 7’si göçmen
Düşme nedenli ölümlerin, özellikle inşaat işkolunda yoğunlaşan göçmen emeği nedeniyle geçen yıl ilk sıraya çıktığı görüldü. İşçilerin yüzde 26’sı düşme, yüzde 18’i trafik-servis kazası, yüzde 10’u ezilme-göçük, yüzde 9’u ise kalp krizi nedeniyle can verdi. En çok ölüm İstanbul’da (16 ölüm) yaşandı.

Yaşamını yitiren göçmen işçilerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturdu. İşçilerin yüzde 34’ü 18-27 yaş arasında, yüzde 38’i ise 28-50 yaş arasındaydı.

Türkiye’de 2016 yılında iş cinayetlerinde can veren 56 çocuk işçiden 7’si göçmendi. Tüm işçi ölümleri içinde çocuk işçi ölüm oranı yüzde 3 iken, göçmen işçilerde bu oranın yüzde 7’yi geçmesi dikkat çekti. Yine 18-27 yaş iş cinayeti oranı tüm işçilerde yüzde 15 iken, göçmen işçilerde bu oran yüzde 34 oldu.

(Kaynak: Birgün)