Kayıtlı İşçi Sayısında 6 Ayda 340 Bin Düşüş

Çalışma Bakanlığı’nın Ocak 2017 verilerine göre temmuz ayından bu yana kayıtlı işçi sayısında yaşanan düşüş en çok inşaat işkolunda gerçekleşti. Her 10 çalışandan 9’u ise sendikasız.

lojistik

 

İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistikleri belirlendi. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistikler hakkında tebliğ, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2017 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelindeki toplam 12 milyon 699 bin 769 işçiden, 1 milyon 546 bin 565’inin sendikaya üyeliği bulunurken her 10 çalışandan 9’u ise sendikasız.
Öte yandan Temmuz 2016 verilerinde toplam 13 milyon 38 bin 351 olan çalışan işçi sayısının 6 ayda yaklaşık 340 bin düşüş göstermesi dikkat çekti.
30AYD06A_Layout 1
SENDİKALI SAYISINDA ARTIŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez açıkladığı istatistikleri bir önceki döneme göre kıyasladığımızda işçi sayısında yaşanan düşüşe karşın, sendikalı sayısında artış görünüyor. Buna göre, Temmuz 2016 itibarıyla 13 milyon 38 bin 351 işçinin, 1 milyon 499 bin 870’i sendikalıyken, Ocak 2017’de kayıtlı işçi sayısı ise 338 bin 582 düştü. Ancak sendikalı sayısı 46 bin 695 arttı.
Üye sayısını artıran tek konfederasyon Hak-İş olurken, üye sayısını en çok artıran sendika da Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası oldu. Hizmet-İş Sendikası, Temmuz 2016 verilerinde 164 bin 259 olan üye sayısını 22 bin 491 artırarak 186 bin 750’ye çıkardı.
2017 Ocak istatistiklerine göre Türk-İş’in toplam üye sayısı 889 bin 509, Hak-İş’in 488 bin 723, DİSK’in ise 141 bin 729 olarak tespit edildi.
30AYD06A_Layout 1
106 SENDİKA BARAJ ALTI
 Kayıtlı işçi sayısındaki düşüş 20 işkolu arasında 173 bin 843 ile en çok inşaatta gerçekleşti. İnşaat işkolunu 82 bin 55 ile turizm sektörü içindeki konaklama ve eğlence işleri, 45 bin 442 ile de genel işler işkolları takip etti.
2016 yılı Temmuz ayında yayımlanan istatistiklerde 151 işçi sendikası bulunurken 2017 yılı Ocak ayında bu sayı 161’e çıkarak artış gösterdi. Yine bir önceki dönem, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan yüzde 1’lik işkolu barajını aşamayan sendika sayısı 96 iken, Ocak 2017’de bu sayı 106’ya çıktı.
(Kaynak: Aydınlık)