LİMAN-İŞ’TEN SENDİKAMIZA DAYANIŞMA MESAJI

liman

Ankara Şubemizin 14 yönetici ve üyesi hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına ilişkin Liman-İş sendikasının mesajı; 

TÜMTİS – TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (Tümtis)’in Ankara Şube Başkanı, yöneticileri ve üyeleri hakkında görülen davada, Özel Yetkili Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hapis cezası kararını onayan Yargıtay 16.Ceza Dairesi büyük bir hukuk skandalına imza atmıştır.

Tümtis üyelerine yöneltilen ““üye işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şeklide aidat gelirini artırmak” suçlamasının hiçbir akli ve hukuki geçerliliği yoktur. Sendikalar, bizzat işçiler tarafından kurulmuş ve yine işçilerin hak ve çıkarlarını geliştirmek üzerine faaliyet yürüten yasal kuruluşlardır. Sendikal faaliyet, gerek Anayasa gerekse ilgili kanun ve yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. Ayrıca ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile de “örgütlenme özgürlüğü” temel insan haklarından biri olarak tanınmıştır.

Demokratik toplumun ön şartı örgütlü toplumdur. Örgütlü toplum ise ancak sendikalarla mümkündür. Ancak ne yazık ki; akla mantığa sığmayacak hukuki kararlarla işçiler sendikalardan uzaklaştırılmaya, sendikacılar cezalandırılmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca kararı veren mahkeme hakimlerinin, 15 Temmuz gecesi demokrasimizi ve geleceğimizi tehdit eden ihanet şebekesi FETÖ/PYD örgütüne üye oldukları gerekçesiyle görevden el çektirilmesi, bu kararın ne derece meşru sayılabileceğini ortaya koymaktadır.

Bu karar yalnızca Tümtis ve üyelerini değil, tüm Türkiye işçi sınıfım ve onun tarihsel mücadele birikimini doğrudan hedef almaktadır. Akla, vicdana ve hukuka sığmayan bu karara karşılık, yeniden yargılamanın önü biran önce açılmalıdır.

Türkiye liman işçilerinin yegane temsilcisi olan sendikamız Liman-İş, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF) çatısı altında birlikte mücadele yürüttüğü Tümtis’in bu zor gününde de yanında olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

Önder AVCI /Genel Başkan               Ahmet UÇAR / Genel Eğitim Sekreteri