ŞEKER-İŞ’TEN SENDİKAMIZA DAYANIŞMA MESAJI; “SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER CEZALANDIRILAMAZ”

seker Ankara Şubemizin 14 yönetici ve üyesi hakkında verilen hapis cezalarının onanmasına ilişkin kardeş sendikamız Şeker-İş’in mesajı;  

TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

“Sendikal Hak Ve Özgürlükler Cezalandırılamaz”

Bir sendikanın en doğal faaliyeti olan örgütlenme çalışması yapılırken Ankara Şube yöneticileriniz ve üyelerinizin 1 ila 6 yıl arasında hapisle cezalandırılmış olmasını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Ekonomik yönden güçlü olan işverene karşı tek başına pazarlık gücü olmayan işçilerin birleşerek sendika çatısı altında insan onuruna yaraşır bir iş ve çalışma koşulları için mücadele etmesi, tarihsel bir mücadelenin ürünü sonucu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yasallaşmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kabul ettiği ve Türkiye’nin de onayladığı 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51’inci maddesi ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile güvence altına alınmış olan örgütlenme hakkının ihlal edilmesi kabul edilebilir değildir.

Örgütlenme çalışması yapan sendikacıların ve sendikaya üye olan işçilerin cezalandırılması, Türkiye’deki sendikal hak ve özgürlüklerin cezalandırılması anlamına gelmektedir. Böylesi bir ceza, yalnızca TÜMTİS’e değil tüm Türkiye işçi sınıfına uygulanmıştır. Gerekçesi kabul görmeyecek derecede vahim bir sonuca neden olan bu karar, Türkiye’nin örgütlenme hak ve özgürlükleri karnesini daha da geriye götürmekte, itibarını daha da zedelemektedir.

Bu düşüncelerimizle hapis cezası verilen TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile 14 şube yöneticisi, üyeleri ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili yargı mercilerine anlaşılması güç olan bu kararı yeniden gözden geçirerek, farklı açılardan yorumlanması, sendikal hak ve özgürlükler bakımından olumsuz sonuçlara neden olunmaması çağrısında bulunuyoruz.

Şeker-İş olarak birlik ve dayanışma ruhu içerisinde TÜMTİS’in yanında olduğumuzu, emeğin hak ve hukuku için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla, 

                      İSA GÖK / GENEL BAŞKAN