PETROL-İŞ’TEN SENDİKAMIZA DAYANIŞMA MESAJI; TÜMTİS YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE VERİLEN HAPİS CEZASI KABUL EDİLEMEZ!

PETROL

Ankara Şubemizin 14 yönetici ve üyesi hakkında kesinleşen hapis cezalarına ilişkin kardeş sendikamız PETROL-İŞ’in mesajı;

TÜMTİS Yönetici ve Üyelerine Verilen Hapis Cezası Kabul Edilemez!

SENDİKAL ÖRGÜTLENME ANAYASAL HAKTIR

Konfederasyonumuz üyesi Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Ankara Şube yönetici ve üyelerinin yürüttükleri sendikal örgütlenme faaliyeti suç sayılarak 1 ila 6 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları yeni bir hukuk skandalı olarak kayıtlara geçmiştir.

TÜMTİS’in Ankara Şubesi’ne bağlı 14 yönetici ve üyesine Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada verilen hapis cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştır.

Söz konusu davada, sendikalaşma faaliyeti bir suç unsuru olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki, Yargıtay da bu kararı onamıştır.

Bu kararla, sendikal hak ve özgürlüklerin başında gelen örgütlenme hakkına büyük bir darbe vurulmuş, sendikaların en doğal faaliyetlerinden olan sendikalaşma bir suç olarak kabul edilmiştir.

Yargı tarafından verilen bu karar, en çok emeği örgütsüzleştirerek sömürüyü arttırmak isteyen sermaye kesimini ve hukuk sistemini işlemez hale getirmek isteyenleri sevindirmiştir. Sendikal örgütlenme faaliyetinin işverenler tarafından bir dava konusu haline getirilmiş olması ve yargının bu şikayete istinaden ceza vermesi, sendikal örgütlenmeye vurulmuş büyük bir darbedir.

İşçilerin insanca yaşamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için en temel hakları doğrultusunda sendikaya üye olmaları, demokrasilerde vazgeçilmez hakların başında gelmektedir. Bu hakkı kullanan işçi ve sendikacıların cezalandırılması, Anayasa’ya ve 6356 Sayılı Yasa’ya, ülkemizin de kabul ettiği ILO’nun 87 Nolu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 Nolu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi’ne aykırıdır.

Söz konusu ceza, sadece TÜMTİS yönetici ve üyelerine değil, aslında tüm sendikalara ve işçilere verilmiştir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, yeniden yargılama yoluyla karar hukuki açıdan düzeltilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin suç olarak nitelenemeyeceği teyit edilmelidir.

Petrol-İş Sendikası olarak, TÜMTİS Ankara Şube yönetici ve üyeleri ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, TÜMTİS ile her türlü dayanışmanın içerisinde olacağımızı duyuruyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak için tüm sendikaları ve emek dostlarını TÜMTİS’le dayanışma göstermeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

                                 Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu