GÜVENLİK-İŞ’TEN SENDİKAMIZA DAYANIŞMA MESAJI; SENDİKAL ÖRGÜTLENME ENGELLENEMEZ!

guvenlik-1

Ankara şubemizin 14 yönetici ve üyesi hakkında “sendikalı işçi sayısını çoğaltmak” gerekçesiyle verilen hapis cezalarına ilişkin kardeş sendikamız Güvenlik-İş’in mesajı;

SENDİKAL ÖRGÜTLENME ENGELLENEMEZ!

TÜRK-İŞ’e bağh TÜMTİS sendikamızın Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile şube yöneticisi ve üyelerinin arasında bulunduğu 14 arkadaşımıza, Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl ile 6 yıl arasında ceza verilmiş ve bu ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştır.

Sendikalar işçinin, işsizin, emeklinin sesi ve toplumun vicdanıdır. Bu nedenle sendikal çalışmalar, eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek sendika yöneticilerinin cezalandırılması hiçbir suretle kabul edilebilir bir durum değildir. Söz konusu bu karar sendikal örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi bir darbedir. İşçilerin en temel hak ve özgürlüklerinin bu tarz cezalarla engellenmeye yönelik girişimler ise çalışma barışını, toplum vicdanını ciddi bir şekilde zedelemektedir. Verilen bu ceza sadece TÜMTİS sendikası yöneticilerine ve üyelerine yönelik bir ceza değil aynı zamanda tüm emek örgütlerine yöneliktir.

Kararı veren mahkeme hakimlerinin görevden el çektirilmesi de ayrı bir sorundur. Söz konusu bu durum aynı zamanda mevcut mahkeme kararın haklılığının ve meşruiyetini de tartışmalı hale getirmektedir. Bu nedenle vicdanları yaralayan bu kararın iptali için en kısa zamanda yeniden yargılanma yolu açılmalı bu haksız karar iptal edilmelidir.

Sendikamız, tüm varlığı ile dost ve kardeş sendikamız TÜMTİS’in yanındadır ve dayanışma içindedir.

Saygılarımızla;

                                 Güvenlik İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu