TÜVTÜRK’TE SENDİKAL TAZMİNAT’A YARGITAY’DAN ONAY

TÜVTÜRK’e bağlı TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonu’nda işten çıkarılan üyelerimizle ilgili yerel mahkemenin verdiği sendikal tazminat ve işe iade kararları Yargıtay tarafından onaylandı.

tem_kocaeli_3

TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonu’nda sendikamıza üye olduktan sonra işten çıkarılan üyelerimizle ilgili açtığımız davalarda Kocaeli ve Gebze İş Mahkemeleri sendikal tazminata hükmetmiş, işverenin temyizi üzerine dosyalar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi gitmişti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği onama kararları ile işverenlerin, işçileri sendikal nedenle işten çıkarmış olduklarını doğruladı. Sendikal tazminat ödenmesi kararlarını onaylayan Yargıtay aynı zamanda işçilerin işe iadelerine de karar verdi.

Böylece, işverenin, işçileri sendikaya üye oldukları için işten çıkardığı Yargıtay kararıyla bir kez daha ve kesin olarak tespit edilmiş oldu.

Çoğunluk Tespitine İtiraz ve İşten Çıkarma 

TÜVTÜRK’e bağlı TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonu’nda iki yıl önce başlattığımız örgütlenme çalışmasında sendikal çoğunluk sağlanarak Çalışma Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuru yapılmıştı. Ancak işveren çoğunluk tespitine itiraz ederek 48 üyemizi işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan üyelerimizle ilgili işe iade ve sendikal tazminat davaları açılmıştı.

İşe iade davalarının temyiz üzerine Yargıtay’a gönderildiği süreçte işverenin itiraz davaları sonuçlanmış ve sendikamızın yetkisi kesinleşmişti. Sendikamızın yetkili sendika olarak tespitine rağmen işveren uzlaşmaz, sendika karşıtı tutumunda ısrar etmiş, tüm çağrılarımıza rağmen toplu sözleşme görüşmelerine başlamamış, TİS masasına oturmamıştı.

3 Nisanda Grev Uygulanacak 

TÜVTÜRK’e bağlı TEM Kocaeli Araç Muayene İstasyonlarında işverenin uzlaşmaz tutumu sebebiyle grev aşamasına gelindi ve sendikamız 03 Nisan 2017 Pazartesi günü grev uygulanmasına karar verdi. 48 işçiyi sendikal nedenle işten çıkardığı yerel mahkemelerce ve Yargıtay tarafından tespit ve tescil edilen işveren bu tutumundan vazgeçmez ve sendikamızla TİS masasına oturup sözleşme imzalamazsa bu işyerinde 3 Nisan 2017 tarihinde işe iadelerine karar verilen işçilerle birlikte grev uygulamasına gidilecektir.