İş Kazalarında Vahim Artış

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, uygulama sorunlarına ve resmi verilere ilişkin tespitler içeren, iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu’nu yayımladı. MMO Genel Başkanı Ali Ekber Çakar: “İş kazalarında vahim artışlar var.”

is-cinayeti_1

Rapora göre, 2012-2015 yılları arasında iş kazası sayısı sürekli arttı. SGK verilerine göre iş kazaları 2015 yılında, 2012’ye göre yüzde 322,61 oranında artış gösterdi. İş kazası sayıları ile ölüm vakaları, 1996 yılı sonrasının doruğu düzeyine çıktı. En çok ölüm inşaat, taşımacılık ve madencilikte yaşandı. Öte yandan SGK’nin meslek hastalıklarına ilişkin verileri ise gerçeği yansıtmaktan çok uzak.

Çakar, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazalarının ve meslek hastalıklarının, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklandığını vurguladı. Çakar, kazalarda ve hastalıklarda yaşanan artışın nedenlerini ise şöyle sıraladı: “Neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın-genç-çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam.”

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı Güvenliği yasasına ve yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine karşın kazaların ve iş cinayetlerinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Çakar, yasanın sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklediğini belirtti. Maliyetlerin düşürülmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hizmet sürelerinin sürekli düşürüldüğünü kaydeden Çakar, “Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika gibi sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması mümkün değildir” dedi.

Mühendisliğin ve hekimliğin alandan dışlandığını, uzmanların işverene bağımlı kılındığını vurgulayan Çakar, “Gelinen vahim nokta göstermektedir ki, konu sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil, çalışanlardan yana sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde çözümlenmeyi beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Birgün