Dünya Kapana Kısıldı

L20 zirvesinde, ekonomilerin düşük büyüme kapanına kısıldığına dikkat çekilerek, hükümetlerin elitlerin çıkarlarını teşvik ettiğinin altı çizildi.

dünya

Dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerde faaliyet gösteren sendika liderlerinin katıldığı Berlin’de gerçekleştirilen L20 zirvesinde, dünya ekonomilerinin “düşük büyüme kapanına yakalandıklarına” vurgu yapıldı. Hükümetlerin “elit kesimin” çıkarlarını teşvik ettiğine dikkat çekilen zirve bildirisinde, kemer sıkma politikalarının da işe yaramadığına işaret edildi.

Almanya’nın dönem başkanlığını sürdürdüğü G20 toplantıları çerçevesinde Berlin’de gerçekleştirilen L20 zirvesine, dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülkelerde faaliyet gösteren sendika liderleri katıldı. L20 zirvesinde G20 çalışma ve istihdam bakanları toplantısına sunulacak olan L20 deklarasyonu da hazırlandı. Türk-İş’in paylaştığı deklarasyonda, dünya ekonomilerinin “düşük büyüme kapanına yakalandığına” dikkat çekilerek şu değerlendirmeler yapıldı:

-İşsizlik ve kayıt dışı çalışma biçimleri artış gösteriyor. Birçok iş modeli insan hakları ile çalışma hak ve özgürlüklerinin ihlali üzerine kurulmuş.

-Hükümetlerin milliyetçi siyasi programlar,ekonomik ve demokratik sistemlerin ileriki dönemde işleyişine ilişkin güvensizlik yaratıyor.

-Sürdürülebilir ekonomileri evrensel sosyal güvenlik, insan onuruna yakışır ücret eşliğinde büyütebilme fırsatları elbette ki mevcut. Bunun için G20 acil eyleme geçmeli.

-Eylemsizlik barışı, demokrasiyi ve güvenliği tehdit ediyor.

Tasarruf işe yaramadı

-Kemer sıkma politikalarının işe yaramadığı aşikâr.

-Mali politikalar çerçevesinde GSYİH’nin yüzde 2’sine denk gelen ek bir bütçe ile kamu yatırım ve hizmetlerine harcama yapılmalı. Düşük büyüme kapanından kurtulabilmek için altyapıya, kamu hizmetlerine ve bakım ekonomisine acil yatırım yapılmalı.

-Kamu finansmanının idaresine istinaden orta ve düşük gelirli kesimin satın alma gücü ile genel talep artırılmalı, emek piyasası ile ilgili kurumlar güçlendirilmeli.

-Son 30 yılda emeğin ulusal gelirden aldığı pay kayda değer bir biçimde azaldı. Henüz kriz öncesi düzeye dahi ulaşılamadı. Fakat tüm G20 ülkelerinde gelir dağılımından en yüksek payı alan kesimin geliri daha da arttı. Politika belirleyicilerin eşit gelir dağılımını sağlayamadıkları görüşü hâkim.

-Büyümenin getirileri geniş kitlelerce paylaşılmalı. İş güvencesi teminat altına alınmalı. 4 Teknolojik ilerleme ve dijitalleşme neticesinde artan küreselleşme müthiş bir servet yarattı; ancak birçok çalışanı ötekileştirerek güvenli bir geleceğe dair korkuyu artırdı.

-G20 kadın işgücü katılımı hedefini uygulamalı ve gözlemlemeli. Eşit ücret hedefi koymak suretiyle de mevcut hedefi genişletmeli.

Formül aranıyor

Zirveye Türk-İş adına katılan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, hükümetin bu yıl Memur-Sen’in katılmasına karar verdiği Uluslararası Çalışma Konferansı hakkında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Vısentını ile görüştü. Konferans’ta, çalışanları kimin temsil edeceği konusunda uzlaşılamaması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, tarafların mutabık kalacağı bir formül üzerinde çalışma başlatıldı. Bakanlıkta, tarafların mutabık kalacağı bir formül üzerinde çalışma başlatıldı.

Formüller arasında konferansta Türkiye’deki çalışanları bir yıl Memur-Sen’in bir yıl Türk-İş’in temsil etmesi öne çıktı.

Kaynak: Mustafa Çakır/Cumhuriyet