Üst Örgütümüz ETF’nin 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu ETF’nin 5. Olağan Genel Kurulu 24-26 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşti. Yeni yönetimin belirlendiği kongrede, Genel Başkanımız Kenan Öztürk yeniden ETF Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

etf_salon1

 

Dünyanın 41 ülkesinden 230’u aşkın sendikanın delege gönderdiği kongre, coşkulu bir havada gerçekleşti. Kongre’de sendikamızı Genel Başkan Kenan Öztürk ve Genel Sekreter Gürel Yılmaz temsil etti. Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu-ITF Genel Başkanı Paddy Crumlin ve Genel Sekreteri Stephen Cotton, Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma Komiserliği ve Barselona Belediyesi temsilcileri de kongreye katılanlar arasındaydı.

etf_salon2

Taşımacılık sektörü ve örgütlenme olanakları
Kongrede yapılan konuşmalarda, taşımacılık sektörünün geleceği, teknolojik gelişmelerin sektöre ve emek süreçlerine etkileri dile getirildi ve sendikaların otomasyona karşı yaklaşımları üzerinde duruldu.

ITF Genel Başkanı Paddy Crumlin yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde işçilerin hak ve kazanımlarına yönelik saldırıların yaşandığını söyledi.  Crumlin, emek karşıtı saldırılara karşı mücadele çağrısı yaptı ve sosyal politikalar uygulaması noktasında hükümetler üzerinde baskı gücü oluşturulması gerektiğini vurguladı.

ETF Genel Sekreteri Eduardo Chagas da konuşmasında Türkiye’de örgütlenme ve basın özgürlüğüne yönelik hak ihlallerine değindi. Sendikamızın Ankara Şubesinin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarına da değinen Chagas, sendikal faaliyetlerin suç kapsamına alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve “Türkiye’deki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

Kamyon sürücüleri için güvenceli iş talebi
Kongre’de konuşan AB‘nin Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc , sosyal politikaların uygulanması noktasında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bulc’un konuşması sırasında salondaki delegasyon ayağa kalkarak, şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden “Avrupa’da Sosyal Damping’e Hayır” yazılı pankartını açtı.

Avrupa’da kamyon sürücülerinin çalışma koşulları, kongrede gündeme gelen ağırlıklı konular arasındaydı. Yemeklerini araç içerisinde yiyen, araç içerisinde uyumak zorunda kalan sürücülerin dinlenme süreleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sorununun öncelikli bir talep ve mücadele başlığı olduğunun altı çizildi.

Kongrede yapılan konuşmalarda yasalarla sınırlandırılmış ya da AB kurumları üzerinden lobi çalışması yürüten bir sendikal faaliyetten ziyade tabana dayalı güçlü bir örgütlenmenin önemi vurgulandı.

etf_kurul

Türkiye’de KHK ihraçları gündeme getirildi
EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikası) delegasyonu tarafından yapılan konuşmalarda da Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevlerinden ihraç edilen kamu çalışanlarının durumuna vurgu yapıldı. Delegasyon, onbinlerce kamu çalışanının ihraç edildiği Türkiye’deki bu durumu endişeyle izlediklerini belirtti.

kenan_ozturk

Cezaevindeki şube yöneticilerimizle dayanışma çağrısı
ETF Genel Sekreteri Eduardo Chagas tarafından kürsüye davet edilen Genel Başkanımız Kenan Öztürk yaptığı konuşmada, Türkiye’de OHAL süreci ile yaşanan hak ihlallerine değindi. Başkan Öztürk, çıkarılan KHK’ler ile 110 binden fazla kamu personelinin ihraç edildiğini, çok sayıda sendika, dernek ve basın yayın kuruluşunun kapatıldığını, gazetecilerin tutuklanarak hapse konulduğunu söyledi.

Türkiye’de grev yasaklarının sürdüğünü, metalden ve bankacılık işkolundan sonra cam işkolunda da 650 işçi adına süren TİS görüşmelerinin tıkanmasıyla alınan grev kararının yasaklandığını aktaran Başkan Öztürk, grev yasaklarının TİS’leri de işlevsiz hale getirdiğini ifade etti.

Genel Başkan Öztürk, Ankara’da şube yöneticilerimize verilen hapis cezalarını da gündeme getirdi. Başkan Öztürk, Ankara Şube yöneticilerimize 1,5 ile 6,5 yıl arasında verilen hapis cezasının sendikacılık faaliyetine yönelik olduğunu belirterek “Şube yöneticilerimiz, sendikacılık faaliyeti yürüttüğü, işçilerin hak ve çıkarları için mücadele ettikleri için cezaevindeler. Bu kabul edilemez” dedi.

Genel Başkan Öztürk, şube başkan ve yöneticilerimize yönelik söz konusu bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi için dayanışma çağrısında bulundu. Başkan Öztürk’ün çağrısı, salonda bulunan ETF yönetimi ve sendika delegasyonu tarafından alkışlarla yanıt buldu.

Türkiye ve farklı ülke delegasyonunun Genel Kurul’a sunduğu, Ankara şube yöneticilerimizin hapis cezalarının kaldırılması ve mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik dayanışma önergesi oy birliği ve coşkulu alkışlarla kabul edildi.

Genel Başkan Öztürk ETF Yürütme Kurulu Üyeliğine Yeniden Seçildi
Kongrede yapılan oylamayla Belçika merkezli BTB sendikasından Frank Moreels ETF Genel Başkanlığına seçilirken, Eduardo Chagas tek aday olarak yeniden genel sekreter oldu. Yapılan oylamada, Genel Başkanımız Kenan Öztürk ETF Yürütme Kurulu üyeliğine yeniden seçildi.

etf_kurul1

ITF’den Sendikamıza Destek
Genel Kurulun ardından Genel Başkan Kenan Öztürk ve Genel Sekreter Gürel Yılmaz, ITF Genel Paddy Crumlin, Türkiye’den Liman İş ve DADDER yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, cezaevinde bulunan şube başkan ve yöneticilerimizin durumu gündeme getirildi. ITF Başkanı Crumlin, cezaevindki şube yöneticilerimizle dayanışmak amacıyla yakın zamanda ITUC temsilcileriyle birlikte Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye ve farklı ülke delegasyonunun cezaevindeki Şube Başkan ve Yöneticilerimizle ilgili ITF Kongresi’ne sunduğu önerge

Türkiye’de hükümet bağımsız ve demokratik sendikacılığı bitirmeye çalışıyor. ETF üyesi sendikamız TÜMTİS’in Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, şube yöneticileri ve üyeleri temel sendikal görevlerini yerine getirirken; sendikal faaliyetler nedeniyle hapis cezaları almışlardır.

TÜMTİS, verilen cezalarla ilgili temyize başvurmuştur. Ancak uluslararası protestolara rağmen uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. TÜMTİS ve Türk-İş konfederasyonunun girişimleri hiç bir sonuç vermemiştir.

ITF Genel Başkanı Paddy Crumlin ve ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir protesto mektubu yazarak 14 yönetici ve üyemizin koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmiştir.

ETF’nin aktif bir üyesi olarak, meslektaşlarımıza verilen hapis cezalarının bozulmasını, 14 arkadaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Genel Kurul’un önergemizi kabul ederek cezaevindeki yönetici ve üyelerimizle dayanışma göstermesini bekliyoruz.