GÜNDÜZ YETMEZ, GECE DE ÇALIŞIN

Hükümet Nisan 2015’te yaptığı yasa değişikliğini 2.5 yıl sonra uygulamaya geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı iki yönetmelik değişikliğine göre, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçiler gece 7.5 saatten fazla çalıştırılabilecek. Bu sektörlerde görev yapan kadın çalışanlara da 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Turizm, özel güvenlik ve sağlıkta 24 saat içerisinde en az 3 işçi postası çalıştırılması şartı da kaldırıldı. 24 saatte 2 işçi postası çalışacak. Bu durumda işçiler 12 saat çalıştırılabilecek. İşçiler, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmazsa mesai ücreti de alamayacak.

kadın işçi

Hükümet, Nisan 2015’te İş Yasası’nda değişiklik yapmıştı. Değişiklik ile; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılması yasal hale getirilmişti. Aradan 2.5 yıl geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dün yaptığı iki yönetmelik değişikliği ile düzenlemeyi uygulamaya geçirdi.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’de değişiklik gerçekleştirildi. Postalar halinde çalışma, “Nitelikleri bakımından durmaksızın 24 saat çalışan işyerlerinde, işçilerin en az 3 grup (posta) halinde birbiri ardına işi devralarak çalıştıkları düzen” anlamına geliyor. Mevcut yönetmeliğe göre, bu tür işlerde 24 saatlik süre içinde en az 3 işçi postası çalıştırılması gerekiyor. Ancak dün yapılan değişiklik ile buna istisna getirildi. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faliyet gösteren taşeron firma tarafından yürütülen işlerde 24 saatte 3 değil, 2 posta olabilecek. Bu düzenleme işçilerin 12 saate kadar çalıştırılabilmeleri anlamına geliyor.

Yazılı onay alınacak

Mevzuata göre gece postalarında işçilerin 7.5 saatten fazla çalıştırılmaları yasak. Ancak dünkü değişiklik ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçilere 7.5 saatin üzerinde gece çalışması da yaptırılabilecek. Bunun için işçinin yazılı onayının alınması şartı yeterli olacak.

Türkiye’de işsizlik oranları yüksek. Sendikalaşma oranı da çok düşük. Gece daha fazla çalışma için işçilerin onayı gerekecek ancak işsizliğin yüksek, sendikalaşmanın düşük olduğu bir ortamda işçilerin işverenin 7.5 saatten fazla çalıştırma talebine nasıl “hayır” diyebilecekleri de soru işareti yarattı. İşçilerin, işini kaybetme korkusuyla gece daha fazla çalışmayı kabul etmek zorunda kalacaklarına dikkat çekiliyor.

Kadınlar için de istisna

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te de değişiklik yaptı. Mevcut yönetmelikte “kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postalarında 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz” açık hükmü yer alıyordu. Değişiklik ile buna istisna getirildi. Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren taşeron firmalar tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanlara 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek. Bunun için kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartı yeterli olacak.

Kaynak: Cumhuriyet