Babacanlar Kargo İşverenini Sendika Düşmanlığına Son Vermeye, Atılan İşçileri Geri Almaya Çağırdık!

Gaziantep Babacanlar Kargo iş yerinde sendikamıza üye 9 işçinin işten atılması ve darp edilmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

gaziantep_aciklama_2

Babacanlar Kargo’nun Gaziantep’teki merkezi önünde Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Gaziantep, Adana ve Mersin Şube başkan ve yöneticilerimiz ile örgütlü iş yerlerinden üyelerimizin kitlesel katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkan ve yöneticileri de katılarak destek verdi.

Başkan Öztürk; Babacanlar işvereni hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz
Açıklamayı yapan Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Babacanlar işverenini anayasaya ve hukuka uygun davranmaya, işçilerin sendika hakkını tanımaya çağırdı.

İşçilerin yasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olduğunu sendika hakkına tahammül gösteremeyen işverenin ise yakın akrabaları ve diğer adamları ile işçileri darp ederek işten çıkardığını aktaran Başkan Öztürk, işverenin saldırısı sonucunda yaralanan işçilerin 3 ila 7 günlük iş göremez raporları aldıklarını söyledi.

Tüm bu saldırılara rağmen 5 Eylül’den bu yana işyeri önünde başlatılan direnişin devam ettiğini belirten Başkan Öztürk şunları ifade etti;

“Sendikamızın sorunu masada çözmeye yönelik tüm girişimlerine karşın işveren, kışkırtıcı ve uzlaşmaz tutumunda ısrar etmektedir. Saldırıp darp ettiği ve sendikal nedenlerle işten çıkardığı işçilerin işyeri önündeki bekleyişinden de rahatsız olan işveren, sendika düşmanı tutumunu sürdürmektedir.

Babacanlar işvereni, direnişimizi kırmak için kaçak işçi çalıştırmaktan da geri durmuyor. İşten çıkardığı sendika üyesi işçilerin yerine Suriyeli göçmen işçileri getirerek günde 13-14 saat, sigortasız ve güvencesiz koşullarda çalıştıran işveren sendikalaşmanın önüne geçmeye çalışmaktadır.”

gaziantep_tumtis_3

Günde 14 Saat Çalışma Kabul Edilemez
Babacanlar Kargo işçilerinin güvencesiz, düşük ücretlerle ve günde 13-14 saati bulan ağır çalışma koşulları nedeniyle sendikamıza üye olduğunu belirten Genel Başkan Öztürk konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

“İşveren, işçilerin sendikal haklarına saygı göstermek zorundadır. Gaziantep halkının da yakından bildiği gibi sendikamız, Gaziantep’de sürdürdüğü zorlu mücadeleler, grev ve direnişler sonucunda nakliyat ambarlarının tamamına yakınında sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma düzenini sağlamıştır. Gaziantep halkı sendikamızın uzun süreli ve kararlı direnişlerinin en yakın şahididir. Babacanlar Kargo’da, uzun mesailer, düşük ücretlerle ve kaçak işçi çalıştırmaya kadar varan kuralsızlık kabul edilemez”

gaziantep_tumtis_2

İşçiyi darp etmek sendikal hak ve özgürlüklere saldırıdır
Sendika hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Babacanlar işvereni, işçilerin anayasal haklarına saygı göstermek, hukuk dışı davranışları terk etmek, suç işlemekten vazgeçmek zorundadır.  Babacanlar işvereninin üyelerimize yönelik saldırısı ve işçileri işten çıkarması sendikal hak ve özgürlüklere yapılmış açık bir saldırıdır. İşverenin, sağlık raporlarıyla da belgelenen suç niteliğindeki bu saldırısını kınıyoruz” diye konuştu.

İşverene Çağrı
Babacanlar işverenini hukuksuzluğa son vermeye çağıran Başkan Öztürk, “İşvereni, kamuoyunu ve adli makamları yanıltıcı beyanlardan vazgeçmeye, işçilerin sendikal haklarına saygı gösterip sendika üyeliği sebebiyle darp ederek işten çıkardığı işçileri derhal işbaşı yaptırmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde, sendikamız her türlü baskıya karşı fiili ve meşru mücadelesini sürdürmeye kararlıdır” dedi.

Genel Başkan Öztürk, Gaziantep halkını, kardeş sendikalar ile emekten yana tüm kurum ve kişileri Babacanlar kargo işçilerinin mücadelesine destek vermeye ve dayanışmaya çağırarak konuşmasını tamamladı.

Kitlesel Katılım ve Destek
Sendikamızın örgütlü bulunduğu işyerlerinden üyelerimizin kitlesel olarak katıldığı açıklamaya Türk-İş’e bağlı Belediye-İş ile Tez-Koop-İş, DİSK’e bağlı Genel-İş ve KESK Gaziantep Şube Başkan ve yöneticileri de katılarak destek verdi.

ŞİRKETİN İSTANBUL’DAKİ ŞUBESİ ÖNÜNDE DE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI 

Sendikamız, Babacanlar Kargo’nun Gaziantep’teki açıklama ile eş zamanlı olarak şirketin İstanbul Şubesi önünde de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şirketin İstanbul Sefaköy Sanayi Sitesi’nde bulunan şubesi önünde yapılan açıklamaya Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen ve şube yöneticileri, Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik ve şube yöneticileri ile ambar işyerlerinden üyelerimiz ve DHL Express Kargo’da direnişini sürdüren üyelerimiz katıldı.

tumtis_babacanlar_1

Burada bir konuşma yapan Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, işvereni sendika karşıtı tutumundan vazgeçmeye, işten çıkardığı işçileri geri alarak işbaşı yaptırmaya ve sendikamızla masaya oturmaya çağırdı.

tumtis_babacanlarBabacanlar Kargo’nun İstanbul Şubesinde çalışan işçilere de seslenen Muharrem Yıldırım “Babacanlar işvereni Gaziantep’te olduğu gibi burada da sizleri kölece koşullarda, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle çalıştırıyor. Sizler, Gaziantep’teki kardeşlerinizin onurlu mücadelesine sahip çıkıp sendikamıza üye olursanız, diğer örgütlü olduğumuz nakliyat ambarlarında olduğu gibi; günde 8 saat çalışma hakkına, onurlu bir ücret, ikramiye ve sosyal haklarınızı elde ettiğiniz bir çalışma düzenine kavuşursunuz” dedi.