İşçinin Canı “Kadere” Emanet

ÇASGEM’in İSG Algısı Araştırması’na göre işçilerin yüzde 60’ı İSG eğitimlerinin yetersiz olduğunu, yüzde 30’u işyerinde İSG biriminin olmadığını ve yüzde 2,3’ü de işverenlerin iş kazalarını önlemek için yeterince çaba göstermediği söylüyor. 

iscinayeti

ÇASGEM’in Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Algısı Araştırması’nm sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i İSG eğitimlerinin yetersiz olduğunu, yüzde 30,1 işyerinde İSG biriminin olmadığını ve yüzde 2,3’ü de işverenlerin iş kazalarını önlemek için yeterince çaba göstermediği belirtti. İSG ile endişeleri olan işçilerin patronları tarafından dinlenmediği araştırmayla ortaya çıkarken, iş kazalarına bakışta “kaderci” yaklaşım dikkat çekiyor.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Trabzon, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Van ve Erzurum illerinde imalat sektöründe çalışan 2 bin 18 kişinin, işçi sağlığı ve güvenliğine bakışını ölçmek için araştırma yaptı. Araştırma sonuçları Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Algısı Araştırma Raporu’nda paylaşıldı.

 

*Araştırmaya katılanların yüzde 85’i (1225 kişi) çalışma yaşamı boyuncu en az bir kez iş kazası geçirdiğini söyledi. Yüzde 30, 7’si (620 kişi) ise işyerinde, İSG biriminin olmadığını belirtti.

 

*Katılımcılara “İşletmede iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimler yeterli değildir.’ şeklinde bir görüşe ne derece katıldıkları sorulduğunda, yüzde 10,3 ‘ü (208 kişi) “Tam” olarak katıldığını, yüzde 10,1’i (203 kişi) M”Çok” katıldığını, yüzde 8,6’sı (173 kişi) “Orta” düzeyde katıldığını, yüzde 10,2’ si (206 kişi) “Biraz” katıldığını beyan ederken, yüzde 60,9’u (1228 kişi) “Hiç” katılmadığını beyan etti.

 

*”Yönetim, iş kazalarını önlemek için yeterince çaba gösterir” şeklinde bir görüşene “Biraz” katılanların oranı 2,3 (47 kişi), “Hiç” katılmayanların oranı ise yüzde 6,8 (137 kişi).

 

*Katılımcılara “İşletmede yaşanan kazalardan ders alınarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilerleme/gelişme kaydedilir” şeklinde bir görüşe ne derece katıldıkları sorulduğunda, yüzde 4,5’i (91 kişi) “Hiç” katılmadığını belirtti.

 

*Araştırmaya katılanlara işçi sağlığı ve güvenliğini “kaderci” gözle bakıp bakmadıklarını anlamaya yönelik sorular soruldu. “İşimde risk almaktan kaçınamam” ifadesine ne derece katıldıkları sorulduğunda yüzde 34,1 (688 kişi) “Tam”, yüzde 15,9 (320 kişi) “Çok” söyledi.

 

*”Kazalar işin bir parçası olarak hoş görülür” görüşünü araştırmaya katılanların yüzde 8,9 (180 kişi) “Tam” olarak onayladığını belirtti. “Ne yaparsam, yapayım iş kazalarını engelleyemem” diyenlerin oranı yüzde 29,4 (593 kişi) olurken, “İşletmede güvensiz davranışlar hoş görülür” diyenlerin oranı ise yüzde 13,4 (270 kişi).

 

*”İşyerimde iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için hiçbir şey yapamam” şeklinde bir görüşe ne derece katıldıkları soruduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 15,6 (314 kişi) “Tam”, yüzde 11,8 (239 kişi) “Çok” katıldığını aktardı.

 

*Katılımcılara “Çalışma arkadaşlarımın güvenliğini gözetirim/güvenliğine dikkat ederim” şeklinde bir görüşe ne derece katıldıkları sorulduğunda, yüzde 1,1’nin (23 kişi) “Biraz”, yüzde 2,5’nin (50 kişi) “Hiç” katılmadığını açıklaması dikkat çekti.

 

*”Eğer iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli endişelenirsem, bu durum işimi yapmamı engeller” ifadesini araştırmaya katılanların yüzde 44’ü (887 kişi) “Tam”, yüzde 20,8 (420 kişi) “Çok” olarak onayladı.

 

Kaynak: Salih Kaplan/Anayurt