Üyeliğe Engel Olmak Suç

sendikaSendikanın mesai saatleri dışında yaptığı toplantılara katıldıkları için şirket tarafından “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten atılan iki işçi, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruyu kazandı. Anayasa Mahkemesi, işçilerin anayasa ile güvence altına alınan sendika haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, Anıl Pınar ve Ömer Bilge Manisa’da S.P.E.O AŞ’de çalışırken 2013’te “performans düşüklüğü” gerekçesiyle işten atıldı. Pınar ve Bilge sendikal nedenlerle işten atıldıklarının belirlenmesi ve sendikal tazminata hükmedilmesi için Manisa 1. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Pınar ve Bilge, dava dilekçesinde şirketin Düzce’de bulunan işyerinde toplusözleşme yapma yetkisi elde eden Petrol-İş Sendikası’nın Manisa’da bulunan işyerinde de örgütlenme çalışmalarına başladığı, kendilerinin de bu çalışmalarda aktif olarak rol aldıklarını belirttiler.

Şirkette, sendikal faaliyette bulunmaları nedeniyle 40’tan fazla çalışan işten çıkarılmıştı.

Kaynak: Cumhuriyet