GENEL KURUL İLANI

TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBESİ

“TÜMTİS” TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBESİ’nin 4. Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2018 tarihinde Saat 10.00’da Vatan Düğün Sarayı Molla Gürani Mah. Vatan Cad. Aksaray Mektebi Sok. No:11 Murat Paşa Camii Yanı Aksaray- Fatih/ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem uyarınca toplanacaktır.

Bu toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 18.03.2018 tarihinde aynı gündemle, aynı saat ve adreste toplanacaktır.

Üyelere ve ilgililere duyurulur.

 TÜMTİS İSTANBUL 1 NO’LU ŞUBE YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
 3. Açılış Konuşması
 4. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
 5. Şube Yönetim Kurulu Raporlarının Okunup Görüşülmesi
 6. Seçimler
  a) Şube Yönetim Kurulu
  b) Şube Denetleme Kurulu
  c) Şube Disiplin Kurulu
  d) Üst Kurul Delegelerinin Seçimi