Kargo ve Lojistik İşyerlerinde 8 Mart Etkinliği 

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü örgütlü bulunduğumuz DHL lojistik ve UPS Kargo işyerlerinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. DHL’nin Esenyurt ve Kıraç depolarında gerçekleştirilen etkinlikte 8 Mart’ın tarihsel ve güncel önemine dair bildiri okundu, kadın işçilerin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar ve öncelikli talepler dile getirildi.

 

DHL Esenyurt Depo 1’de Selvi Aydın adlı üyemiz işçilere hitaben sendikamızın kaleme aldığı bildiriyi okurken DHL Depo 2’de Ebru Göyük, Depo 3’te kadın üyelerimizden Fatma Özdemir ortak metni okudu.

Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. 

Şiddet, Ayrımcılık, Emek Sömürüsü

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin, ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi hizmetlerin kadının sırtına yüklenerek ekonomik yaşamın dışına itilmesi, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri ile kadın emeğinin değersizleştirilmesinin kadınların bugün karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlar arasında olduğu belirtilen bildiride şöyle denildi;

“Üretimdeki dönüşümler kadın erkek tüm işçileri etkilemektedir. Ancak geleneksel değerler ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınlar, erkek işçilerin yaşadığı sorunlara ek olarak pek çok sorun ve sömürü biçimiyle karşı karşıya kalıyor.

Bugün ülkemizde her 6 kadından biri erkek şiddetine maruz kalıyor. 2017 yılı içerisinde 409 kadın cinayet sonucu yaşamını yitirdi. Sadece geçtiğimiz Şubat ayında 47 kadın eşi veya beraber yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.”

8 Mart Kadınların Mücadelesinde Doğdu

8 Mart’ın bugün de kadınların karşı karşıya kaldığı cinsel şiddete, sosyal ve ekonomik adaletsizliğe karşı mücadeleyi ve dayanışmayı ifade eden bir gün olma özelliğini sürdürdüğü belirtilen etkinlikte şunlar dile getirildi;

Bugün en öncelikli taleplerimiz şunlardır;

Sosyal devlet ve hukuk düzeni içerisinde kadın cinayetlerinin önlenmesi, çocuk evliliklerinin önüne geçilmesi,

Yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinin devlet tarafından verilerek kadınların çalışma yaşamına katılması;

Kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakımı hizmetlerinin kamusal bir görev haline getirilmesi ve ücretsiz, ulaşılabilir kreş düzenlemelerinin yapılması,

-İşyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacizde kadının beyanının esas alınması,

-Kadınların sürekli eğitim olanaklarına kavuşturulması, eğitim politikalarının cinsiyet eşitliği temelinde ele alınması ve fırsat eşitliğinin sağlanması.”

TİS Süreci Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

8 Mart gündemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreteri ve İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen, sendikamız ile DHL Lojistik arasında sürmekte olan TİS görüşmeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

 

 

Şubelerimizde 8 Mart Etkinliği

Bursa ve Gebze şubemize bağlı işyerlerinde de 8 Mart gündemi ile kadın üyelerimizle bir araya gelindi. Gebze Şubemize bağlı DHL depolarında yapılan etkinlikte Şube Başkanı Ali Rıza Atik günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gebze
Gebze

Bursa Şubemize bağlı UPS Kargo işyerinde kadın üyelerimizle bir araya gelindi. Şube Başkanımız Özdemir Aslan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Aslan, kadın işçilerin mücadelesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan 8 Mart’ın güncelliğini sürdürdüğünü ifade ederek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bursa

 

8 Mart Nasıl Doğdu? 

1800’lü yıllarda ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve haftalık 75 saate varan çalışma sürelerine karşı Avrupa’da yayılan örgütlenme ve başkaldırı dalgası ABD’yi de etkisi altına alır. Bu yıllarda büyük grev ve direnişler örgütlenir. Bunlardan biri 8 Mart 1857’de ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı ancak fabrikada çıkan yangın nedeniyle 120 kadın işçinin can verdiği grevdir. Bir diğeri de 1900’lerin başında örgütlenen Triangle Gömlek fabrikası grevidir.
Grevdeki tekstil işçisi kadınları desteklemek amacı ile 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde gerçekleştirilen uluslararası konferansta bütün ülkelerde ortak belirlenecek bir tarihte Uluslararası Kadınlar Günü kutlanması önerilir. Öneri kabul edilir ve birçok ülkede farklı tarihlerde kadınlar günü kutlamaları yapılır.
Ülkemizde ilk kez 1921’de kutlanmaya başlayan 8 Mart, 1975’te Birleşmiş Milletler kararıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul görür ve bu tarihten itibaren yaygın ve yığınsal kutlanır.

 8 Mart Etkinlikleri ve üye toplantılarından fotoğraflar: