1 Mayıs Yaygın ve Kitlesel Kutlandı  

İşçi sınıfının “8 Saat işgünü” mücadelesinin bir kazanımı olan 1 Mayıs, tüm yurtta ve dünyada yaygın ve kitlesel kutlandı. Bu sene yapılan eylem ve etkinliklerde Olağanüstü Hal uygulamalarına, artan işsizlik ve hayat pahalılığına, grev yasakları ve sendikal örgütlenme önündeki engellere, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya yönelik tepki ve talepler öne çıktı.

 

 

Sendikamız, Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda üyelerinin bulunduğu tüm bölge ve illerde, kardeş sendikalar ve emek örgütleriyle ortak ve kitlesel bir katılımla alanlarda oldu.

İSTANBUL

 

İstanbul’da 1 Mayıs, Maltepe’de emek ve meslek örgütleri ile siyasi parti ve kitle örgütleri tarafından yığınsal olarak kutlandı. Sabahın erken saatlerinde Maltepe’ye çıkan cadde ve kavşaklarda bir araya gelen emekçiler ortak kutlamanın yapıldığı Maltepe Miting Alanı’na yürüdü.

Sendikamız TÜMTİS günler öncesinden 1 Mayıs’a hazırlandı. Örgütlü bulunduğu ambar, lojistik ve kargo iş yerlerinde üyeleriyle bir araya gelerek 1 Mayıs’ın tarihsel ve güncel önemine ilişkin eğitim toplantıları yaptı.

1 Mayıs sabahı, eş ve çocuklarıyla alana gelen İstanbul 1 No’lu Şubemiz ile Gebze Şubemize üye nakliyat ambarları, UPS Kargo, DHL Lojistik ve yeni örgütlenen Aras Kargo işçileri, DHL Express direnişçileri coşkulu ve kitlesel bir kortej eşliğinde miting alanına girdi. “Yaşasın 1 Mayıs”, “OHAL Kaldırılsın Grev Yasakları Son Bulsun”, “Sendikacılık Suç Değildir” yazılı pankartları taşıyan üyelerimiz 1 Mayıs alanının en coşkulu kortejlerinden birini oluşturdu. Sendika kortejlerinin en kitlesel olanlarından biriydi.

Ankara Şubemizin Başkan ve yöneticilerinin sendikacılık faaliyetleri nedeniyle hapisle cezalandırılması yürüyüş boyunca atılan sloganlarla protesto edildi.

Kadın üyelerimiz bu sene de mitinge yoğun katılım sağladılar ve sendika kortejimizin en önünde alana girdiler.

Direnişte 388 günü geride bırakan DHL Express işçileri de “DHL Express’te İşçi Kıyımı ve Sendika Düşmanlığına Son” yazılı pankartı ile kortejimizdeki yerlerini aldılar.

 Taksim Anıtına Çelenk Bırakıldı

1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler yapılan etkinlikle anıldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı’na gelen sendika temsilcileri Taksim anıtına çelenk bıraktı. Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın da katıldığı anma etkinliğinde 1 Mayıs’ta yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu yapıldı.

 ADANA

Adana’da 1 Mayıs, Kasım Gülek Köprüsü’nde başlayan yürüyüşün ardından İstasyon Meydanı’nda gerçekleşen mitingle kutlandı. Mitinge, Türk İş’e bağlı sendikamız TÜMTİS ile DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, çeşitli kitle örgütleri ve siyasi partiler katıldı. Miting boyunca yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarda OHAL’in kaldırılması, insanca yaşanabilir ücret talepleri öne çıktı. Bunun yanı sıra, üniversitelerin bölünmesine ilişkin “parasız-bilimsel eğitim” talebi ile bölgenin geleceği açısından risk oluşturan nükleer santralden vazgeçilmesi talepleri de alanda dile getirildi. Sendikamız, şube binası önünde oluşturduğu kortejle toplanma alanına geldi. Kortejimizin yürüyüşü güvenlik gerekçesiyle polis tarafından engellenmek istendi. Ancak üyelerimizin kararlı duruşu sayesinde polis engeli aşıldı. Kürsüde yapılan konuşmalarda 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde emek karşıtı politikalara ‘oy verme’ çağrısı da yapıldı.

ANKARA

Ankara’da 1 Mayıs, DİSK, KESK, TMMOB ve ATO’nun çağrısıyla düzenlendi. 1 Mayıs’ı kutlamak üzere yola çıkan emekçiler sabah saatlerinden itibaren farklı güzergahları kullanarak miting alanına geldi. Günler öncesinden 1 Mayıs’a hazırlanan sendikamız, nakliyat ambarları ve kargo işyerlerinden üyeleriyle miting alanında bir araya geldi. Kürsüde yapılan konuşmalarda OHAL uygulamalarına, güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine karşı tepki ve talepler öne çıktı. Sendikacılık faaliyetleri gerekçe gösterilerek hapis cezasına çarptırılan Ankara şubemizin başkan ve yöneticilerinin serbest bırakılması da talepler arasındaydı.

KAYSERİ

Kayseri’de 1 Mayıs kutlamaları Mimarsinan Parkı’nda yapıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi’nde toplanan emekçiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı’na yürüdü. Ankara Şubemize üye ambar ve kargo işyerlerinde çalışan üyelerimiz de “Yaşasın 1 Mayıs TÜMTİS Kayseri Temsilciliği” pankartı ile alanı geldi. Alanda yapılan konuşmalarda işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma yaşamına ilişkin sorunlara ilişkin tepki ve talepler dile getirildi. Konuşmaların ardından çalan müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

 BURSA

Bursa’da 1 Mayıs, Atatürk Stadyumu Meydanı’nda Türk-İş’e bağlı sendikamız TÜMTİS, Kristal-İş, Tekgıda-İş, Yol-İş ile DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler tarafından ortak bir mitingle kutlandı. Sendikamız TÜMTİS, ambar, UPS, Aras Kargo ve Me-Par Nakliyat işyerlerinden üyelerinin katılımıyla alandaki yerini aldı. Üyelerimizin eş ve çocuklarıyla oluşturduğu sendika kortejimiz 1 Mayıs alanının en kitlesel ve coşkulu kortejlerindendi. Mitingde, Olağanüstü Hal yasaklarına, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarına, düşük ücret ve iş cinayetlerine karşı tepki ve talepler dile getirildi. UPS çalışanı ve aynı zamanda Şube Denetleme Kurulu üyemiz Özlem Durmuş, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan ortak metni okudu. Miting Grup Abdal’ın türküleri eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

 GAZİANTEP

Gaziantep’te 1 Mayıs, Kırkayak Parkı’nda Türk-İş’e bağlı sendikamız TÜMTİS ile Belediye-İş ve DİSK, KESK, TTB’ye bağlı sendikalar ve siyasi partiler tarafından gerçekleştirilen ortak bir etkinlikle kutlandı. Sendikaların etkinlik alanına yürümesine OHAL gerekçesiyle izin verilmedi. Sendikamız, nakliyat ambarları, UPS Kargo, yeni örgütlenen Aras Kargo işyerinden üyeleriyle alandaki yerini aldı. Sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan ve 8 aydan bu yana işyeri önünde direnişini sürdüren Babacanlar Kargo işçileri ve Kahramanmaraş işyerlerinden üyelerimiz de alandaydı. Kürsüde yapılan konuşmalarda OHAL’in kaldırılması ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması talebi dile getirildi. Mitingde Gaziantep Şube Başkanımız Mahmut Canyurt da bir konuşma yaptı. Canyurt, konuşmasında özelleştirme politikaları, taşeron işçilik, vergide adaletsizlik, göçmen işçilere yönelik çifte sömürü biçimleri gibi çalışma yaşamına ilişkin sorunlara değindi ve tüm bu sorunlara ilişkin birlik ve mücadele çağrısı yaptı. Direnişteki Babacanlar Kargo işçilerinden Adem Kaplan da bir konuşma yaparak işçilerin sendika hakkının engellenmesinin demokrasiye sığmadığını ifade etti.

MERSİN

Mersin son yılların en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarına tanıklık etti. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. Kutlamaya, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri, odalar, yöre dernekleri ile demokratik kitle örgütleri katıldı. Tevfik Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve emekçiler sahil yolundan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler.

Sendikamız, 1 Mayıs kutlamalarına örgütlü olduğu nakliyat ambarları, araç muayene istasyonları, limanda çalışan üyeleriyle katıldı. Üyelerimiz eş ve çocukları ile sendika kortejimiz eşliğinde alana geldi. Mitingde yapılan konuşmalarda; kıdem tazminatı hakkının gaspı girişimlerine karşı mücadele kararlılığı dile getirildi ve  OHAL uygulamaları sebebiyle görevlerinden ihraç edilen kamu emekçileri ile akademisyenlerin görevlerine iade edilmeleri talebi dile getirildi. Mitingde Şube Başkanımız Savaş Gürkan da bir konuşma yaptı. Miting, sanatçı Hüseyin Turan’ın konseriyle sona erdi.

İZMİR

İzmir’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı’nda emek ve meslek örgütleri ile siyasi partiler tarafından ortak bir mitingle kutlandı. Sendikamız kitlesel bir katılımla kutlamalardaki yerini aldı. Sendikamız, 1 Mayıs’a günler öncesinde, iş yeri toplantıları yapılarak hazırlandı. Ambar, kargo ve lojistik iş yerlerinden üyelerimiz, aileleriyle birlikte geldikleri toplanma yerinden coşkulu bir kortej oluşturarak mitingin yapıldığı meydana yürüdü. Mitingde yapılan konuşmalarda özelleştirme ve taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, ücret eşitsizliğine ve gelir adaletsizliğine karşı tepki talepler öne çıktı.

1 MAYIS ALANINDAN GÖRÜNTÜLER: