DHL Express’e Küresel Uyarı; Sendika Hakkına Saygı Göster!

Üst örgütümüz ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ve onun Avrupa kolu olan ETF’nin (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu) Türkiye’de sendikalaşma mücadelesi veren DHL Express işçileriyle dayanışmak ve şirkete çağrıda bulunmak amacıyla ilan ettiği 8 Haziran Küresel Eylem Günü kapsamında DHL Express’in İstanbul Bağcılar’daki merkezi önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Genel merkez ve İstanbul 1 No’lu Şube ile Gebze Şubemizin yöneticileri, her iki yakadan iş yeri temsilcilerimiz ve direnişteki DHL Express işçilerinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, DHL Express’i sendika karşıtı tutumundan vazgeçmeye; toplu sözleşme görüşmeleri yapması için sendikamızla masaya oturmaya çağırdık.

Basın açıklamasına Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ile genel merkez ve İstanbul şube yöneticileri, Selüloz-İş İstanbul Şube Başkanı Kemal Yıldırım ve yönetim kurulu, Tezkoop-İş İstanbul 1. No’lu Şube Başkanı Necla Önder, Toleyis Sendikası Marmara Bölge Başkanı Yusuf Ertaş ve HDP 1. Bölge Milletvekili adayları Musa Piroğlu ve Cansu İrem Kalender’in aralarında bulunduğu çok sayıda sendika, kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

 

Başkan Öztürk: Mücadelemiz Sınırların Ötesine Taştı
Genel Başkanımız Kenan Öztürk burada bir konuşma yaptı. Başkan Öztürk yaptığı konuşmada, uluslararası kargo şirketi DHL Express’te sendikamızın 2017’de örgütlenerek çoğunluğu sağladığını ancak işverenin çoğunluk tespitine karşı itiraz davası açarak 9 üyemizi işten çıkardığını, işten çıkarılan işçilerin ise yaklaşık bir yıldır iş yeri önünde direnişini sürdürdüklerini aktardı.

İşverenin, itiraz yoluna giderek zaman kazanmaya çalıştığını belirten Başkan Öztürk, “DHL Express ciddi biçimde yanıldı. Yanılmakla kalmadı, işçi ve sendika karşıtı bu tutumu ile dünya kamuoyunun gündemine girdi. Bu mücadele Türkiye’deki DHL Express işçilerinin ve sendikamızın mücadelesi olmaktan çıktı. Mücadelemiz sınırların ötesine taştı. Bugün DHL Express’in bu adaletsiz tutumuna karşı uluslararası sendikalar eyleme geçmiştir” diye konuştu.

 

“DHL Express milyonlarca işçinin sesine kulak vermeli”
Dünyada 19 milyon taşıma işçisini temsil eden uluslararası federasyon ITF ile Avrupa’da 5 milyon taşıma işçisini temsil eden ETF’nin, DHL’nin faaliyet yürüttüğü her yerde eyleme geçtiğini aktaran Başkan Öztürk, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Bugün, dünyanın dört bir yanında emekçiler Türkiye’deki kardeşleri için tek ses olmuştur. DHL Express işvereni bu sese kulak vermelidir. Ve bilmelidir ki bu hak tanımaz tutumu devam ettiği sürece, bu mücadele sendikamızın ve taşımacılık iş kolundaki kardeş sendikalarımızın ve milyonlarca işçinin mücadelesi olarak devam edecektir.”

 

“Haklılığımız Mahkemelerce de Kanıtlandı”
Sendikamızın bu iş yerinde toplu sözleşme yapmak için yeter çoğunluğu sağladığını ve bu durumun mahkemelerce de kanıtlandığını anımsatan Başkan Öztürk, İşverenin açtığı itiraz davasını sendikamız kazanmıştır. İstanbul 14. İş Mahkemesi, 5 Haziran’da görülen karar duruşmasında sendikamızın DHL Express işyerinde TİS için yeter çoğunluğa ulaştığını tescillemiştir. Mahkeme, DHL Express’in itirazlarını haksız bulmuştur. Artık sığınacak bir bahaneniz, gidecek başka yolunuz kalmamıştır. Çalışanların sendika hakkına saygı duyun ve toplu sözleşme hakkını engellemeyin. DHL Express’i mahkeme kararına uymaya, TİS görüşmelerini başlatmak için sendikamızla masaya oturmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Birleşik Mücadele Kazanacak
Bugün dünyanın dört bir yanında DHL Express işçileri ve sendikamızla dayanışmak için eyleme geçen işçilere ve sendikalara teşekkür eden Genel Başkan Öztürk, dün UPS, DHL Lojistik’te olduğu gibi DHL Express’tede birleşik ve uluslararası sınıf dayanışmasının kazanacağını ifade etti.

 

Türkel: Öncelikle Emeğin Hukukuna Saygı Gösterilmeli
Daha sonra söz alan Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel de uluslararası sermayenin gittiği ülkelerde öncelikle uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini söyledi. “Yabancı sermayenin emeği sömürmesine, emeği karşılığında işçilerin hukukunu yok etmesine izin veremeyiz. Bu ülkeye yatırım yapan herkesin öncelikle emeğin hukukuna saygılı olmasını, emeğin örgütlenme hakkına saygılı olmasını savunageldik” diyen Türkel, 326 gündür bütün olumsuz koşullara karşı direnen DHL Express işçilerinin tıpkı Cargill’de ve Nestle Gıda’da olduğu gibi sendika hakkını elde edeceğini ifade etti.

İşçi kıyımı yapan DHL Express işverenini bu hatasından dönmeye ve toplu sözleşme görüşmeleri yapmak için sendikamızla masaya oturmaya çağıran Türkel, aksi takdirde OHAL koşullarına rağmen bu mücadele ve dayanışmanın süreceğini ifade etti. Türkel, uluslararası sendikal hareketin bugün ortaya koyduğu bu davranışın Türkiye sendikal hareketine de örnek olacağını vurguladı.

DÜNYADA EYLEMLER

ITF ve ETF’nin çağrısı ve küresel eylem günü kapsamında başta Avrupa olmak üzere, Amerika, Asya ve Avustralya’da eylemler yapıldı. Ayrıca üst federasyon ITF konuya ilişkin bir açıklama yaparak şirketi toplu sözleşme görüşmelerine başlaması için sendikamızla masaya oturmaya çağırdı.

Küresel eylem kampanyasına ilişkin içerik ve fotoğraflara bu linkten erişilebilir: http://www.dhlblog.org/category/english/

Ayrıca Twitter’da #DHLDoubleStandards etiketiyle bulunabilir.

DHL Express Küresel Eylem Günü/ İstanbul Basın Açıklamasından Görüntüler: