DHL Express’te mücadelemiz TİS kazanımlarıyla sonuçlandı

Uzun soluklu mücadele ve direniş başarı getirdi. DHL Express ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Müdür Claus Lassen ile sözleşmeyi imzalarken.
Toplu İş Sözleşmesi 23 Ocak 2019 tarihinde, Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Sekreter Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreter Seyfi Erez, Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreteri Ersin Türkmen ve Av. Oktay Durmaz’ın katılımı ile imzalandı. Görüşmede işveren tarafını Genel Müdür Claus Lassen, Operasyondan Sorumlu GM Yardımcısı Mustafa Tonguç, İK Sorumlu GM Yardımcısı Ayla Çetinbora ve Av. Evrim Özmızrak Şentürk temsil etti.
TİS imza törenine ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Noel Coard ile Kara Taşımacılığı Bölüm Yardımcısı Deniz Akdoğan da katıldı.

Merkez Yönetim Kurulumuzun konuya ilişkin 25.01.2019 tarihli açıklaması şöyle;

DHL EXPRESS’TE MÜCADELEMİZ TİS’İN İMZALANMASI İLE SONUÇLANDI

DHL Express’te iki yıldan uzun bir süre önce başlattığımız örgütlenme çalışması ve bir buçuk yıldır devam eden direnişimiz; kararlı ve sabırlı bir mücadelenin sonucunda önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) imzalanması ile sonuçlandı.

Sendikamız ile DHL Express arasında 23.01.2019 tarihinde imzalanan TİS ile ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı.

İmzalanan TİS ile sendika üyesi işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına birinci yıl % 21 oranında, ikinci yıl % 17 oranında artış sağlandı. Ayrıca 15’er günlük ücretleri tutarında dört ikramiye ve yemek, yol, evlenme, doğum, bayram ve yakacak yardımı alındı.

İşten çıkarılan 7 işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak tazminat ödemesi yapıldı.

İmzalanan TİS ile Disiplin Kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılması engellendi.

DHL Express’te toplu iş sözleşmesi işyeri önünde direnişini sürdüren işçiler de dahil üyelerimizin tamamının onayı alınarak imzalandı.

556 GÜN SÜREN DİRENİŞ
Uluslararası kargo şirketi DHL Express’te 2017 yılında sağladığımız çoğunluk tespitine karşı işveren itiraz davası açmış, bu süreçte 9 üyemizi işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan üyelerimiz işyeri önünde 17 Temmuz 2017 tarihinde direniş başlatmıştı. 556 gün süren direniş yurt içinde ve yurt dışında yankı uyandırmış, kardeş ve uluslararası sendikaları harekete geçirmişti.

İş yeri önünde direniş devam ederken sendikamız çoğunluk tespit davasını kazanmış ardından TİS görüşmelerine başlanmıştı.

BİRLEŞİK, KARARLI MÜCADELE KAZANDI
Yürüttüğümüz kararlı mücadelenin yanında uluslararası boyutta sınıf dayanışması, örgütlenme mücadelemizin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. DHL Express’teki süreç, bir kez daha kararlı, birleşik mücadele ve dayanışmanın önemini bizlere göstermiş, bu açıdan öğretici olmuştur.

Sendikamız, başta ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu) ve ETF (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu) olmak üzere uluslararası sendikaları bilgilendirerek her platformda dayanışmanın önemini anlatmıştır. TÜRK-İŞ ve diğer konfederasyonlara çağrılar yaparak kardeş sendikaları dayanışmaya çağırmıştır. DİSK, KESK genel başkanı, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, şube başkan ve yöneticileri, direniş yerini ziyaret ederek, basın açıklamalarına katılarak destek vermiştir. Üst örgütümüz ITF ve ETF’nin çağrısıyla 8 Haziran 2018 tarihinde 20’den fazla ülkede eş zamanlı eylemler örgütlenmiştir.

TÜM KARGO İŞÇİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
556 gün süren direniş ve zorlu mücadelenin ardından DHL Express’te TİS bağıtlanmıştır. Sürecin TİS kazanımlarıyla sonuçlanması DHL Express işçileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olurken tüm kargo işçileri açısından da önemli bir kazanım olmuştur.

Bu süreçte sendikamızın etrafında kenetlenen, yazın sıcağında ve kışın soğuğunda direnen üyelerimiz başta olmak üzere; üst örgütümüz TÜRK-İŞ, ITF ve ETF’ye, konfederasyon ayrımı gözetmeden direnişimize destek veren yurt içinde ve yurt dışındaki kardeş sendikalarımıza, emek ve meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütlerine ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.

Tüm kargo, lojistik ve taşıma işçilerini, örgütlenme mücadelesine destek vermeye ve sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.

   TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU