Aras Kargo’da mücadelemiz TİS kazanımlarıyla sonuçlandı

Sendikamız ile Aras Kargo arasında süren toplusözleşme görüşmeleri sözleşmenin imzalanması ile sonuçlandı. Merkez Yönetim Kurulumuzun konuya ilişkin (01.03.2019 tarihli) açıklaması şöyle oldu; 

Aras Kargo ile 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01 Mart 2019 tarihinde, Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Sekreter Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreter Seyfi Erez, Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreteri Ersin Türkmen ve Av. Oktay Durmaz’ın katılımıyla imzalandı. Görüşmede işveren tarafını Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Egemen, Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Okutucu ile Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Avcı ve Başhukuk Müşaviri Meltem Lüleburgazlı temsil etti.

 

ARAS KARGO’DA TİS GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Aras Kargo’da 6 bin işçi adına sürdürdüğümüz toplusözleşme görüşmeleri 01.03.2019 tarihinde TİS’in (Toplu İş Sözleşmesi) imzalanması ile sonuçlandı. İmzalanan TİS ile iş güvencesi, ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı.

01.09.2018-31.12.2020 dönemini kapsayan TİS ile ücret ve sosyal haklara birinci yıl yüzde 40 oranında, ikinci yıl enflasyon oranında zam alındı.

Sendika üyesi işçilerin 01.09.2018 ile 31.12.2018 tarihinde almış oldukları ücretlerine yüzde 9 oranında, 31.12.2018 tarihinde almış oldukları ücretlerine de yüzde 22 oranında zam alındı. Ücretlere ek olarak bir aylık ücretleri tutarında ikramiye alındı.

İmzalanan TİS ile yakacak, öğrenim, doğum, evlenme yardımlarını içeren sosyal maddelerde artış sağlandı.

12 TL olan yemek ücretleri 15 TL’ye çıkarıldı.

Fazla mesai ücretleri yüzde 60’a çıkarıldı. Mevcut yıllık izinlere birer gün ilave alındı.

İş güvencesini içeren maddelerde önemli kazanımlar sağlandı. Sendika üyeliği ve sendika temsilciliği için ek güvenceler getirildi. Disiplin kurulu kararı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı TİS ile güvence altına alındı.

DÖRT YIL SÜREN ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ KAZANIMLARLA SONUÇLANDI

Aras Kargo, 844 şubesi, 28 aktarma merkeziyle Türkiye’nin 1500 yerleşim yerinde faaliyet göstermektedir.

Sendikamız, dört yıl süren bir örgütlenme ve hukuk mücadelesinin ardından Aras Kargo’da toplu sözleşme yetkisi kazandı. Çalışma Bakanlığı’nın 3 Eylül 2018 tarihinde yetki belgesini taraflara iletmesi ile de TİS görüşmelerine başladı. Sendikamız üyeleriyle birlikte hazırladığı TİS teklif tasarısını işverene sundu. Süreci üyeleriyle birlikte yürüten sendikamız üyelerin onayını alarak sözleşmeyi imzaladı.

Aras Kargo’da sağlanan örgütlenme başarısı ve TİS kazanımları tüm kargo işçilerinin kaderini etkileyecek önemdedir. Sendikamızın, tüm zorluklara karşın örgütlenme çalışmasında sağladığı başarı, kargo işçilerinin geleceğini kazanma mücadelesinde önemli bir aşama olmuştur.

Bu süreçte sendikamızın etrafında kenetlenen tüm üyelerimize, örgütlenmenin en başından beri desteğini sürdüren ambar, kargo ve lojistik işyerlerinden üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Sendikamız, taşımacılık işçilerinin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Güvencesiz ve sendikasız koşullarda çalışan ve henüz örgütlenmemiş olan kargo işçilerini sendikamızda birleşmeye çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU