1 Mayıs’ı coşkuyla kutladık

İşçi sınıfının “8 saat işgünü ve insana yaraşır iş” mücadelesinin bir ürünü olan 1 Mayıs, tüm yurtta yaygın, kitlesel ve coşkuyla kutlandı. Bu sene yapılan 1 Mayıs kutlamalarında ekonomik kriz, Reform Paketi’yle gündeme getirilen Kıdem Tazminatı Fonu ve zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası’na (BES) ilişkin tepki ve talepler öne çıktı.

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararla, kardeş sendikalar ve emek örgütleriyle birlikte yurt genelinde 1 Mayıs kutlamalarına katılım sağladı; şube, temsilcilik ve üyelerin bulunduğu tüm illerde alanlarda oldu. İstanbul ve Gebze’de ise bu yıl Türk-İş Konfederasyonumuzun aldığı karar doğrultusunda Kocaeli’nde yapılan merkezi kutlamalara katılarak 1 Mayıs kutlamalarında yerini aldı.

1 Mayıs hazırlıklarını günler öncesinden başlatan sendikamız örgütlü olduğu işyerlerinde üyelerle bir araya gelerek 1 Mayısın tarihsel ve güncel önemini gündeme alan toplantılar yaptı. Bu toplantılarda, 1 Mayıs’ın aynı zamanda bir mücadele alanı olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Sendikamızın çağrısıyla alanlarda yerini alan UPS, Ambar, DHL, Aras Kargo ve araç muayene işçileri mitinge katılan en kitlesel ve coşkulu kortejlerden birini oluşturdu. Yeni örgütlenen ve yakın dönemde toplu sözleşmeleri imzalanan Aras Kargo işçileri, bu yıl ilk defa sendikası ile yürüyerek coşkusunu alanlara yansıttı. Üyelerimiz bu yıl da geleneği bozmadı, birçok yerde aileleri, eş ve çocuklarıyla kutlamalara katıldı.

İSTANBUL VE GEBZE ŞUBELERİ KOCAELİ MİTİNGİNDEYDİ

Kocaeli’nde 1 Mayıs kutlamaları sabah saatlerinden itibaren Konfederasyonumuz Türk-İş’e bağlı sendikaların Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda toplanması ile başladı. Yüzbinin üzerinde emekçinin oluşturduğu kortej, sloganlar eşliğinde İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki miting alanına ulaştı.

Sendikamız İstanbul ve Gebze işyerlerinden, üyesi UPS, Ambar, DHL, Aras Kargo işçileriyle “Yaşasın 1 Mayıs”, “Kıdem Tazminatıma Dokunma” yazılı pankart ve dövizlerle yığınsal ve coşkulu bir kortejle alandaki yerini aldı.

Miting alanında atılan sloganlar ve yapılan konuşmalarda kıdem tazminatı fonu ve  zorunlu BES’in yanı sıra, ekonomik kriz, özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları ile geçici işçilik, emeklilikte yaş uygulaması, çocuk işçiliği ve iş cinayetlerine karşı tepki ve talepler öne çıktı.

Miting alanındaki bariyerlere “Kıdemime Dokunma, Vergide adalet sağlansın, Taşeronda ayrımcılığa hayır, Krizin bedelini ödemem, Emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum” yazılı dev pankart asıldı.

Kıdemde nokta kadar geri gitmeyiz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kürsüde yaptığı konuşmada çalışma yaşamındaki sorunlara dikkat çekti. Öncelikle Kahramanmaraş’ta 1 Mayıs’a giderken kazada hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyen Atalay konuşmasının önemli bir bölümünü reform paketiyle gündeme getirilen kıdem tazminatı fonuna ayırdı.

Atalay, “Kıdem ile ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili nokta kadar geriye gidecek bir çalışma yapmayın. Kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem bizim nefes almamızı sağlıyor, duymamızı sağlıyor. Kıdem bizim görmemizi sağlıyor. Kıdemle ilgili 17 milyon çalışan var. Bu ülkede kıdemle ilgili olan insan sayısı 40 milyon. Bu ülkenin yarısıyız. Buradan bir daha sesleniyorum. Kıdemin nokta kadar geri gidişini aklınıza getirmeyin. Mevcut yapıya nokta kadar dokundurmayız” diye konuştu.

Ülkede okula gitmesi, oynaması gerekirken 8-14 yaş arasında 2 milyon çocuğun çalıştığını belirten Atalay, bu çocukların çalıştırılmaması için Meclis’in bir çare bulması gerektiğini kaydetti. Emeklilikte yaş sorunu, geçici işçilik ve işçi ölümlerine de değinen Atalay, Soma faciasında 301 işçinin göz göre göre can verdiğini, bunun karşılığının 4 sene ceza olduğunu, bu kararın Türkiye’ye yakışmadığını söyledi.

LÜLEBURGAZ

Lüleburgaz’da 1 Mayıs sendikalar ve kitle örgütleri tarafından yapılan mitingle kutlandı. Sendikamız üyesi Aras Kargo işçileri de alandaydı.

ADANA’DA ORTAK KUTLAMA

Adana’da 1 Mayıs, Uğur Mumcu Meydanı’nda emek örgütleri ve sendikalar tarafından yapılan ortak bir mitingle kutlandı. ASKİ Şantiyesi önünde bir araya gelen işçiler, buradan miting alanına yürüdü. Sendikamız, ambarlar, UPS, DHL ve Aras Kargo ile araç muayene işyerlerinden üyeleriyle ve coşkulu bir kortej eşliğinde miting alanına geldi. Üyelerin bir kısmı, eş ve çocuklarıyla kutlamalara katıldı.

Mitingde yapılan konuşmalar ve atılan sloganlarda kıdem tazminatının iş güvencesi olduğu, işçiler için önemli bir kazanım olan kıdem tazminatının gaspına izin verilmeyeceği dile getirildi. Mitingde, ekonomik krize, zamlara ve artan işsizliğe tepkiler, BES uygulaması ile EYT’lilerin sorunu da gündemdeydi. Çocuk istismarı ve kadın cinayetlerine karşı talepler de öne çıkan talepler arasındaydı.

ANKARA’DA TANDOĞAN MEYDANINDA KUTLANDI

Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Tandoğan Meydanı oldu. İki farklı noktadan toplanılarak alana ulaşılan mitingde sendikamız Kızılay Sezenler Sokak’ta toplanarak yürüyüş eşliğinde meydana giriş yaptı. UPS, Ambarlar, DHL, Aras Kargo işyerlerinden üyelerin katılımıyla oluşan kortejimizin canlılığı ve coşkusu alana yansıdı. Üyelerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da eş ve çocuklarıyla alandaki yerini aldı. Çalışma yaşamına ilişkin talepleri içeren dövizlerin yanı sıra sendikacılık faaliyeti nedeniyle cezaevinde bulunan şube başkanı Nurettin Kılıçdoğan’ın serbest bırakılması da öne çıkan talepler arasındaydı.

Kürsüde okunan ve 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan bildiride, siyasal iktidarın her defasında krizin bedelini emekçilerin sırtına yüklemesine “artık yeter” demek için bir araya gelindiği belirtildi; yapısal reform adı altında kıdem tazminatı hakkının gasp edilmeye çalışıldığı, mücadele ederek kazanılan hakların gaspına yine mücadele ederek sahip çıkmak gerektiği vurgulandı.

KAYSERİ

 

1 Mayıs Kayseri’de de emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan ortak bir mitingle kutlandı. Örgütlü bulunduğumuz ambar ve kargo işyerlerinden üyelerimiz, sendikamızın flamaları ve “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartı ile kutlamalara katılarak taleplerini birleştirdi. Sözleşmeleri bu yıl bağıtlanan Aras Kargo işyerinden üyelerimiz de ambar ve diğer kargo işyerlerinden üyelerle birlikte kutlamalara ilk kez sendikamızın kortejiyle katıldı. Ankara Şube Sekreteri İrfan Bektaş kürsüde yaptığı konuşmada emekçilerin artan sorunlarına değindi.

İZMİR’DE COŞKULU 1 MAYIS

Birlik ve Dayanışma Günü 1 Mayıs her yerde olduğu gibi İzmir’de de Gündoğdu Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’nun oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen mitingde sendikamızın Türk-İş’e bağlı sendikalarla birlikte Alsancak Limanı’ndan yapılan bir yürüyüşle alana giriş yaptı. Sabah saatlerinde toplanma yerine gelen UPS, DHL, Ambarlar ve Aras Kargo işyerlerinden üyelerimiz, canlı ve coşkulu bir kortej eşliğinde yürüyüş halinde miting alanında yerini aldı. Üyelerimiz eş ve çocuklarıyla birlikte kutlamalara katılım sağladı.

“Kıdem tazminatına dokunma”, “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” talepleri ile hak gasbına karşı birlikte mücadele çağrısının yapıldığı mitingde, emeklilik sigortası, grev hakkı, iş cinayetleri, doğanın talanı, çocuk ve kadına yönelik şiddete ilişkin tepki ve talepler de dile getirildi.  Ayrıca Öykü Arin ve tüm lösemi hastaları için destek mesajı okundu.

İşçilerden oluşan İşçi Korosu’nun sahne aldığı miting, Kardeş Türküler konseriyle sona erdi.

ANTALYA

1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Günü, Antalya’da Türk -İş, DİSK, KESK, Birleşik Kamu İş, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde yapılan bir mitingle kutlandı. Sendikamız, taşımacılık ve kargo işyerlerinden üyelerimizin oluşturduğu canlı ve coşkulu bir kortej eşliğinde alanda yerini aldı.

BURSA’DA 1 MAYIS KENT MEYDANI’NDA KUTLANDI

 

Bursa’da 1 Mayıs kitlesel bir katılımla ve coşkuyla kutlandı. Eski Stadyum önünde toplanan emekçiler, buradan mitingin yapıldığı Kent Meydanı’na yürüdü. Örgütlü olduğumuz nakliyat ambarları, UPS, DHL ve Aras Kargo işyerlerinden üyelerimiz, aileleriyle birlikte canlı ve coşkulu bir yürüyüş halinde miting alanına giriş yaptı.

Mitingde atılan sloganlar, taşınan döviz ve pankartlarda ve kürsüde yapılan konuşmalarda, kıdem tazminatı gaspına, taşeronlaşmaya, taşeronda ayrımcılığa, vergide adaletsizliğe, özelleştirmelere, kuralsız çalıştırmaya, iş cinayetlerine, sendikal örgütlenmede baskılara, haksız işten çıkarmalara karşı tepki ve talepler ile birlikte mücadele çağrısı öne çıktı.

ESKİŞEHİR, BALIKESİR

1 Mayıs Eskişehir’de Odunpazarı Meydanı’nda yapılan kitlesel ve coşkulu bir mitingle kutlandı. Örgütlü bulunduğumuz ambarlar, UPS, DHL ve Aras Kargo işyerlerinden üyelerimiz eş ve çocuklarıyla ve sendikamızın flamalarıyla kutlamalarda yerini aldı.

Balıkesir’de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen yürüyüşün ardından Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki konserle kutlandı. Sendikamız üyesi ambar ve kargo işçileri de alandaydı.

 

GAZİANTEP’TE KIRKAYAK PARKINDA KUTLANDI

Gaziantep’te 1 Mayıs Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB’nin aralarında bulunduğu emek örgütleri, meslek odaları ve kitle örgütleri tarafından düzenlenen bir mitingle Kırkayak Parkı’nda kutlandı. Sendikamız örgütlü olduğu Ambarlar, UPS, Aras Kargo işyerlerinden üyeleri ve Babacanlar Kargo işyeri önünde direnişini sürdüren üyeleriyle kutlamalara katıldı. Gazi-Ulaş’ta emekli olan eski üyeler de kortejimizle birlikte kutlamalara katıldı. Eş ve çocuklarıyla toplanma noktası olan Yeşilsu Parkı’na gelen üyelerimiz burada oluşturulan kortej eşliğinde miting alanına yürüyüş gerçekleştirdi.

‘Krizin bedelini ödemeyeceğiz, kıdem tazminatıma dokunma’ şiarı ile düzenlenen miting tertip komitesinde Türk-İş’i temsilen sendikamız da yer aldı. Şube Sekreterimiz Mahmut Canyurt’un da bir konuşma yaptığı mitingde, kıdem tazminatı, emeklilik sigortası, vergiler, işsizlik ve yoksulluk sorununa ilişkin tepki ve talepler dile getirildi. Şube Sekreteri Canyurt yaptığı konuşmada Babacanlar Kargo’da sendikalaştıkları için işten çıkarılan üyelerimizin durumuna da dikkat çekti ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması talebini dile getirdi.

MALATYA, DİYARBAKIR, VAN

DİYARBAKIR
MALATYA
VAN

1 Mayıs Malatya, Diyarbakır’da ve Van’da yapılan mitingle de kutlandı. Gaziantep Şubemize bağlı Aras Kargo işyerlerinden üyelerimiz ilk kez sendikamızın flamaları ve “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartı ile kutlamalara katıldı. Mitingde yapılan konuşmalarda çalışma yaşamına ilişkin sorunlar dile getirildi ve kazanılmış bir mevzi olan kıdem tazminatının gaspını içeren düzenlemelere ilişkin mücadele vurgusu yapıldı.

SAMSUN

Samsun’da 1 Mayıs, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitingle kutlandı. Türk-İş, KESK, DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği tarafından ortak düzenlenen mitingde kıdem tazminatı gaspı, ekonomik krizle birlikte işçilerin artan sorunlarına ve çalışma yaşamına ilişkin talepler dile getirildi. Sendikamız örgütlü olduğu Aras Kargo ve Samsun, Giresun-Ordu Taşıt Muayene işyerlerinden üyelerinin katılımıyla 1 Mayıs mitinginde yerini aldı. Sendikamızın flamaları ve “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz” yazılı pankartı ile Ray apartmanı önünde bir araya gelen üyelerimiz buradan kutlamaların yapıldığı alana yürüdü.

MERSİN’DE KİTLESEL 1 MAYIS

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Mersin’de bu yıl da Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. Mitinge, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri, odalar, yöre dernekleri ile demokratik kitle örgütleri katıldı. Eski Tevfik Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve emekçiler sahil yolundan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler.

1 Mayıs kutlamalarına sendikamız örgütlü olduğu ambarlar, araç muayene istasyonları, Aras Kargo işyerinden üyelerimiz ile diğer işyerlerimizden üyelerimiz eş ve çocukları ile katıldılar. Mitingde yapılan konuşmalarda kıdem tazminatının gaspı, krizin faturasının işçi ve emekçilere çıkarılmasına karşı mücadele edilmesi ile birlikte görevlerinden ihraç edilen kamu emekçileri ile akademisyenlerin görevlerine iade edilmeleri dile getirildi.  Miting Mustafa Özaslan’ın konseriyle sona erdi.

1 MAYIS 2019/FOTO ALBÜM (Fotoğrafı büyütmek için üzerine tıklayınız)