BES yağması kalkınma planında: Bireysel emeklilik fonu 100 milyar TL’ye ulaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda biriken fon tutarının imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Plana göre sistemden çıkış zorlaşacak, kısa vadede sistemden çıkmak isteyen vatandaş, sisteme yatırdığı miktarın ancak bir kısmını çekebilecek. 2023 yılına kadar BES fon tutarının da 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 71 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 86 milyar 995 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 13 milyar 117 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 100 milyar 112 milyon lira oldu.

6 AYDA FON BÜYÜKLÜĞÜ 12 MİLYAR LİRA ARTTI
Geçen yılın sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018’nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 10 milyar 435 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 1 milyar 798 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 12 milyar 233 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 13 bin 951 kişi yükseldi.

OTOMATİK KATILIMDA ÇALIŞAN SAYISI 6 MİLYON 353 MİLYONU AŞTI
Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

BES, ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI’NDA
TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda, ‘yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik hedefler’ yer alıyor. Buna göre, plan döneminde ‘artan tasarrufların’ imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ ZORLAŞACAK
Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek. Plan kapsamında, 2023 yılına kadar BES katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyona, BES fon tutarının da 96.3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: Evrensel