Örgütlü Olduğumuz Ambar İşyerlerinde Yeni Dönem Sözleşmeleri Başarıyla Tamamlandı

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Gebze, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin başta olmak üzere örgütlü bulunduğumuz Türkiye genelindeki ambar işletmelerinde 2019-2021 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, sözleşmenin imzalanması ile sona erdi.

İmzalanan TİS (Toplu İş Sözleşmesi) ile ücretlere % 16 ile % 30 arasında değişen oranlarda zam alındı. İkramiyelerde ve sosyal haklarda artış sağlandı.

Ekonomik krizin etkilerinin sürdüğü, işverenlerin krizin yükünü emekçilere yıkmak istediği koşullarda sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri kazanılmış haklardan taviz verilmeden, yeni kazanımların elde edildiği bir TİS ile sonuçlandırıldı. 

Yeni dönem TİS’leri Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez ile şube başkan ve yöneticilerimizin ve işyeri temsilcilerimizin katılımıyla imzalandı.

ÜYELERİN ONAYI ALINARAK İMZALANDI

Sendikamız, tüm bölgelerde genel üye toplantısı ve eğilim yoklaması yaparak TİS sürecine hazırlandı. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Gebze, İstanbul, İzmir ve Mersin şubelerine bağlı işyerlerinde üyelerle bir araya gelinerek TİS’te gelinen süreç hakkında bilgilendirme yapıldı. Yeni dönem TİS’leri üyelerin tamamının görüşü ve onayı alınarak imzalandı.

 

İSTANBUL’DA YENİ ÜYE KATILIMLARI

İstanbul Avrupa yakasında toplam 32 ambar işyerinde, bir süre önce Nakliyat-İş sendikasından toplu olarak istifa ederek sendikamıza üye olan ambar işçileri de yeni dönem TİS sürecine dahil edildi. TİS kapsamında kademeler eşitlendi, ücret ve sosyal hakları içeren maddelerde yeni kazanımlar sağlandı.

Yapılan TİS toplantılarında üyelerimiz, toplu sözleşmede gelinen aşamayı değerlendirerek bitirilmesi yönünde görüş bildirdiler ve toplu sözleşme süreci üyelerin tamamının onayı alınarak imzalandı.

İmzalanan TİS ile kazanılmış haklar korundu.