Hastalık var kayıt yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “meslek hastalıklarının hızlı teşhisi” için uygulamaya koyacağını duyurduğu ‘İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi’, aradan geçen bir yıla karşın başlamadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 1 Temmuz 2018’de “meslek hastalıklarının hızlı teşhisi” ve “iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem” iddiasıyla uygulamaya konulacağı açıklanan ‘İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi’ hâlâ hayata geçirilmedi. TTB İşyeri Hekimliği Bilim ve Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi meslek hastalıkları tanı sistemi olmadığı müddetçe bu sistemin gerçeği yansıtmayacağı uyarısında bulunmuştuk. Sistemin gerçeği yansıtması bir yana kâğıt üzerinde dahi başlamadı” dedi.

ERKEN UYARI YALAN OLDU
Bu sistemin yürütülemeyeceğine ve veri girişi yapılsa bile sonuçların gerçeği yansıtmayacağına ilişkin uyarılarda bulunduklarını anımsatan Akkurt, şunları söyledi: “İşçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminde sağlık hizmetlerinin sunumu Sağlık Bakanlığı’nın, denetleme sistemi de Çalışma Bakanlığı’nın kontrolünde olmadıkça bu sistem işlemez. Çalışma Bakanlığı hem sağlık hizmeti sunumundan hem de bunun kontrolünden tek başına sorumlu olursa, meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıklar görünür hale gelmez.
Bakanlık, bu sistem ile meslek hastalıklarının hızla teşhis edileceğini ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınacağını ifade etmişti. Bizler ise şirkete bağlı çalışan işyeri hekiminin meslek hastalıkları ile ilgili veri girişini sisteme yapamayacağını, sisteme giriş yaptığında da hastalık tehdidi bulunan işçinin işten atılacağını söyledik. Bu verilerin gerçeği yansıtmayacağının altını çizdik. Bırakın verilerin gerçeği yansıtmasını, aradan geçen bir yıla karşın veri girişi dahi başlamadı. Bakanlığın ‘erken uyarı’ sistemi çalışmadı.”

VERİ GİRİŞİ YAPILMIYOR
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi ve işyeri hekimi Arif Müezzinoğlu ise sisteme giriş yapmadıklarını çünkü böyle bir sistemin olmadığını belirterek, “Bakanlık eksik dahi olsa veri girişini başlatmadı” dedi. Son yıllarda görünürlüğü artan iş kazalarının üstünün örtüldüğünü ifade eden Müezzinoğlu, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2018 İş Cinayetleri Raporu’na göre, en az bin 923 işçi hayatını kaybetti. ILO ve Dünya Sağlık Örgütü verilerinde, bir ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında yaklaşık altı ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olduğu hesaplanıyor. Yani en az 2 bin iş kazası sonucu ölüm yaşanan Türkiye’de 12 bin de meslek hastalığı sonucu ölüm yaşanıyor; fakat bunun kaydı tutulmuyor” diye konuştu. Türkiye’de sadece SGK’nin tazminat ödemekle yükümlü tutulduğu durumlarda meslek hastalığının gündeme geldiğini söyleyen Müezzinoğlu, “O süreçte de işçilerin yıllarca hukuk mücadelesi vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Birgün