Yargıtay, iş yerinde tacize ‘haklı fesih’ dedi

Sakarya’daki bir mağazada kasiyerlik yapan evli kadın, aynı iş yerinde çalışan kişiyi, sürekli kendisini izlediğini, bakışlarıyla taciz ettiğini ileri sürerek mağaza yönetimine şikayet etti. Mağazada şoför olarak çalışan bu kişi işten çıkarıldı. iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia eden çalışan, kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunarak Sakarya 1. iş Mahkemesi’nde dava açtı. İşverenin, söz konusu çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini somut delillerle ispatlayamadığı sonucuna varan mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Daire’nin kararında, cinsel tacizin kişilik haklarına ve çalışma özgürlüğüne saldırı olduğu vurgulandı. Kararda, “iş yerinde cinsel tacizin önlenmesinin yolu, taciz mağdurunun herhangi bir aşağılamaya maruz kalmadan karşı çıkabilmesinden, tacizde bulunanı şikayet edebilmesi için ortam sağlanmasından, taciz failinin ise gerekli yaptırımlara maruz kalacağını bilmesinden geçmektedir” denildi. 

Kaynak: Milliyet