Kavgayı başlatan tazminatsız çıkarılır

Yargıtay, işyerindeki kavgada ilk hareketi yapan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasına ilişkin önemli bir karar verdi.

Bir etiket ambalaj fabrikasında dedikodu sebebiyle iki işçi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sonrası, işveren kavgayı başlatan işçiyi tazminat ödemeden kovdu. İş Mahkemesi’nde dava açan işçi; altı sene boyunca baskı ustası olarak çalıştığını, bu tarihte isteği dışında haksız olarak işten çıkartıldığını kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca 10 günlük yıllık izin ücretinin de ödenmediğini belirtti. Mahkemede savunma yapan işveren, kavgayı ilk başlatan davacı işçinin daha önce de başka bir kavga olayına daha karıştığını öne sürdü. Mahkeme, kovulan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz edince dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire ise yapılan feshin haklı nedene dayandığını belirtip yerel mahkeme kararını bozdu.

‘İLK HAKSIZ HAREKET DAVACI İŞÇİDEN’ 
Yargıtay’ın bozma kararında; davalı işyerinde daha önceden karıştığı bir kavga nedeniyle ihtar alan davacının olay günü çalışma arkadaşlarından C.I. tarafından hakkında dedikodu yaptığı şeklindeki söylenti nedeniyle uyarıldığında, taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşandığı ve tartışma esnasında davacının C.I.’ya küfür ettiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Davacının küfür edip onu tehdit ettiği C.I.’nın da bunun üzerine elinde bulunan bobini davacıya fırlattığı, davacının iş akdinin işyerindeki bu tartışma nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Söz konusu olayda ilk haksız hareketin, davacının çalışma arkadaşı C.I.’ya küfür edip onu tehdit etmesi oluşu ve davacının daha önceden de başka bir işçi ile tartışması nedeniyle ihtarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı işverenin işçi C.I.’yı işten çıkartmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Açıklanan nedenle davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.'”

Kaynak: Aydınlık