Vergide adalet istiyoruz

Türk-İş konfederasyonumuzun vergide yaşanan adaletsizliğe dikkat çekmek, vergi sisteminde emekçiler lehine bir düzenleme yapılmasını sağlamak amacıyla yurt genelinde başlattığı “Vergide adalet sağlansın” imza kampanyası İstanbul’da İÜ Avcılar Kampüsü önünde yapılan basın açıklaması ile duyuruldu.

 

Basın açıklaması sendikamızın da aralarında bulunduğu Türk-İş’e bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleşti. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Eğitim Sekreteri ve İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanı Ali Rıza Atik ile şube yöneticilerimiz ile ambar ve kargo işyerlerinden üyelerimiz basın açıklamasına katıldı.

Vergi yükü ücretlilerin sırtında 

Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar burada bir açıklama yaptı. Vergide yaşanan adaletsizliğe değinen Uyar, Anayasanın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesinde olduğu gibi herkesin mali gücü oranında vergi ödemesi gerektiğini ancak ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışanlardan oluştuğunu belirtti.

Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunduğunu belirten Uyar şu açıklamada bulundu; “Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri Kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, İşçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor” diye belirtti.

‘Bu vergi düzeni adil değil’
Vergideki mevcut uygulamanın hakka ve hukuka uygun olmadığını belirten Uyar, açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi, sosyal adaletle bağdaşmıyor.
Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, ç
ağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik ‘Vergi adaleti” sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar. Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, İşverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir.”

‘Bu adaletsiz duruma son verilmeli’

Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir “reform” ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacağını belirten Uyar açıklamasının devamında şunları dile getirdi; “Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.

Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullan arak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. Türk-İş olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine, son verilmesini talep ediyoruz.” 

İşten çıkarılan üniversite çalışanlarına destek
Basın açıklamasının ardından İÜ Avcılar Cerrahpaşa yerleşkesi sosyal tesisleri, kantin ve otopark kısmında özelleştirme sonucu işten çıkarılan Tezkoop İş üyesi işçilere destek verildi.