İşçiden ortak tavır

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş, asgari ücretin 2 bin 578 TL’nin altında olmamasında anlaştı.
Çalışanların gözü asgari ücrete yapılacak zamda. İşçi konfederasyonları, asgari ücretin, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını istedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri sürerken ortak taleplerini 2 bin 578 lira olarak belirledi. Sendikalar, mevcut asgari ücret olan net 2 bin 20 lira üzerine 558 lira zam talep ediyor.

Konfederasyonlardan yapılan ortak açıklamada, “Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır” denildi.

Pazarlık ücreti değil
Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen asgari ücret toplantısına, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı. Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç sendika adına ortak basın açıklamasını okudu. Irgat, “2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi” dedi.

 

Asgari ücretlere ilişkin uluslararası düzenlemelerde “Aşırı düşük ücretlere karşı koruma” amacının ön planda olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye’de de asgari ücreti yasal yoldan belirlemenin temelinde bu amacın bulunduğuna işaret edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası’nın girişinde, “İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir” görüşüne yer verildiği belirtilen açıklamada, devlete “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma” görevi verildiğine dikkat çekildi.

 

Asgari ücretin, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir” ifadesi yer aldı.

3 bin 200’de ısrarlıyız
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Asgari ücretin 3 bin 200 lira olmasını istemiştiniz. 2 bin 578 lira ile 3 bin 200 lira arasında büyük fark var. Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Türk-İş’in araştırmasına saygılıyız, yıllardan beri bunu yapıyorlar. Biz de yapıyoruz.

 

Türk-İş’in araştırması Kasım 2019’u ifade etmekte. Önümüzde aralık ayı vardır, 2020 yılı tahminleri vardır. Biz de ‘Türk-İş’in bu rakamından aşağı olmamak üzere’ diyoruz. 3 bin 200’de problem yok. Onda ısrar ediyoruz” dedi.

Konfederasyonlardan 6 talep
Türk-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen asgari ücret toplantısında üç işçi konfederasyonu şu altı talebi dile getirdi:

* Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalı.

* Asgari ücret, sanayi / tarım ve yaş, cinsiyet ayrımı yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmeli.

* Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmeli.

* İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalı.

* “Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için uygulamaya konulmalı. Devlet, çalışanlar arasında ayrım yapmamalı.

* Asgari ücret teşviki, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalı.

Kaynak: Cumhuriyet