2020 yılı Gelir Vergisi tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Gelir Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yeni vergi dilimlerinin alt sınırı 4 bin lira artarak 18 bin liradan 22 bin liraya yükseltildi.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife şu şekilde oldu;

Vergi dilimi nedir?
Çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifedir.

Gelir vergisi matrahı nedir?
Çalışanların brüt maaşından SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye gelir vergisi matrahına esas olan tutar olarak adlandırılır.

Vergi dilimi tutarları brüt mü net mi hesaplanır?
Vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Vergi dilimi ne zaman sıfırlanır?
Yıl içerisinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde vergi matrahı sıfırdan başlar.

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya başlayan personelin vergi matrahı sıfırlanmaz.
Çalışmakta oldukları işyerinden askerlik veya emeklilik nedeniyle işten ayrılan sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?
Gelir vergisi oranları; yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35 ve yüzde 40’da olarak belirlendi. Bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirleniyor.