Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz Toplandı

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 2020 yılının ilk toplantısını yaptı. Sendikamızın İstanbul’daki genel merkezinde 08.01.2020 tarihinde bir araya gelen Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, dünya ve Türkiye’deki gelişmeler ile çalışma yaşamı gündemi, taşımacılık işçilerinin sorunları ve sendikamızın gündemine ilişkin konuları görüştü.

Devam eden Toplu İş Sözleşmeleri ile yeni örgütlenme kampanyalarının değerlendirildiği toplantıda Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz şu konuları karara bağladı;

-Taşımacılık sektöründe örgütsüz durumdaki iş yerlerinin örgütlenmesine yönelik kampanyalara hız verilmesi

-Emeğin haklarını geriye götüren her türlü girişime karşı bütün bölgelerde emek örgütleriyle ortak mücadele zeminlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi

-Metal işkolunda 130 bin işçi adına sürdürülen MESS grup 2019 sözleşmelerinin tıkanması üzerine alınan eylem kararı kapsamında önümüzdeki günlerde Bursa ve Gebze gibi merkezlerde yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına katılımın sağlanması karara bağlandı.