Türk-İş’in anketi mültecilerin ucuz iş gücü görüldüğünü ortaya koydu: Yüzde 20’si bin TL’nin altında!

Türk-İş tarafından yapılan “Türkiye’de yaşayan Suriyeli Sığınmacılar ve Kayıt Dışı Göçmenler” araştırmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlara dair konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iş gücü piyasasında neredeyse küçük ve orta işletmelerin tamamında kayıt dışı mülteci işçi çalıştırıldığını söyledi.

Mültecilerin çoğunun Suriyeliler başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Türki Cumhuriyetlerden gelenlerin oluşturduğunu belirten Atalay, “İş gücü piyasasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında sığınmacı emeğinin kayıt dışı istihdam edildiği biliniyor. Bu işletmelerde sığınmacı işçiler ağır koşullarda, günde 13-14 saati bulan çalışma süreleriyle sigortasız, sosyal hak ve güvenceden yoksun, karın tokluğuna 1.500-1.800 TL ücretle çalıştırılıyor. Suriyeliler başta olmak üzere kamunun bütün kayıt dışı çalışanlara karşı hassasiyeti önemli. Kayıt dışı çalışmanın meydana getirdiği vergi kaybı, zaten bozuk olan vergi düzenini daha fazla bozarak adaletsizliğe yol açıyor” dedi.

Atalay’ın açıkladığı anket sonuçlarında ise dikkat çekici noktalar öne çıktı. Buna göre, ankette ekonomik sorunlar başta geldi. ‘Yiyecek, içecek, barınma gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı ne ölçüde karşılayabiliyorsunuz” sorusuna, ankete katılanların yüzde 39.9’u “Normal durumdayız” yanıtını verirken, yüzde 36.9’u “Zar zor geçiniyoruz” dedi.

Mülteci işçilerin yüzde 12.7’sinin yanıtı “Rahat karşılıyoruz-iyiyiz” olurken, yüzde 9.7’sinin yanıtı da “Geçinemiyoruz-zor” dedi. ‘Ayda kaç liraya geçiniyorsunuz, yani hanenizde yaşayanların toplam aylık harcaması ne kadar?” sorusuna ise yüzde 20.6’sı “1000 lira ve altı”, yüzde 40.7’si “2 bin lira” seçeneğini işaretledi. Aylık harcaması “2 bin 1 lira – 3 bin lira” arasında olanların oranı yüzde 20.1, “3 bin 1 lira – 4 bin lira” arasında olanların oranı yüzde 6.9, “4 bin 1 lira ve üstü” olanların yüzde 4.9 oldu. Katılımcıların yüzde 6.7’si ise soruya yanıt vermedi. Atalay, Aralık 2019 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsünde olan Suriyeli sayısının 3.7 milyona ulaştığını, diğer ülkelerden gelenlerle birlikte bu rakamın 4 milyonu aştığını belirtti.

 

Kaynak: Yeni Yaşam