Tutuklu Şube Yöneticilerimiz Yeniden Aramızda

 

Başkanlar Kurulumuz, tahliyesinin ardından Eski Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan ile Ankara Şubemizde bir araya geldi.

Merkez Yönetim Kurulumuz, Ankara şube yöneticilerimizin yargılanma ve tahliye sürecine ilişkin bir açıklama gerçekleştirmiştir. Merkez Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli açıklaması şöyle;

TUTUKLU BULUNAN ANKARA ŞUBE YÖNETİCİLERİMİZ YENİDEN ARAMIZDA

Sendikaya üye kazandırmaya çalıştığı ve bu şekilde çıkar sağladığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ankara Eski Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan üç yıllık hapislikten sonra geçen hafta tahliye edildi. Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan’ın özgürlüğüne kavuşması ve yeniden aramıza katılması bizleri sevindirmiştir.

Ankara Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan ile 14 şube yöneticimiz ve üyemiz,  işverenin şikâyeti üzerine 2007 yılında gözaltına alınmış, 7 şube yöneticimiz tutuklanmış; 6,5 ay tutuklu kaldıktan sonra da çıkarıldıkları ilk duruşmada serbest bırakılmışlardı.

Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 yıl süren ve adil olmayan bir yargılamanın ardından 14 yöneticimiz hakkında “TÜMTİS üyesi işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şeklide sendikanın aidat gelirini arttırmak” ve tatildeki işyerinin çalışmasına mani olarak “iş ve çalışma hürriyetini engellemek“ suçunu işledikleri gerekçesiyle 2 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezasına hükmetmişti. Özel Yetkili Mahkemenin bu kararı ne yazık ki Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmış ve Şube Başkanımız Kılıçdoğan’ın da aralarında bulunduğu şube yöneticilerimiz 2017 tarihinde yeniden cezaevine konulmuştu.

Sendikamız, Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle meslekten el çektirilmiş hakimleri tarafından verilen bu kararını kabul etmeyerek yargılamanın tarafsız bir şekilde yeniden yapılmasını talep etmiş ancak bu talebi Yargıtay tarafından reddedilmişti.

Sendikamız hukukçuları tarafından, özel yetkili mahkeme tarafından verilen ve adil olmayan bu haksız ve hukuksuz kararın; AİHS ve Anayasa’ya aykırı olduğu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği bildirilerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuş ancak bu başvurusu da reddedilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı üzerine dosya, hukukçularımız tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Şube yöneticilerimizi cezalandıran özel yetkili mahkeme, esasen sendikal faaliyetleri cezalandırmıştır.

Bu karar, başta sendikamız olmak üzere bütün sendikaları, sendika yöneticilerini hapis tehdidi ile sindirmeyi, sendikal faaliyetten alıkoymayı hedefleyen, temel insan haklarından biri olan sendikalaşma hakkını ihlal eden bir karardı. Ancak sendikamız, sendikacılık faaliyetini hedef alan bu karar karşısında geri adım atmamıştır. Gözaltılara, tutuklamalara, tüm baskı ve ceza tehditlerine rağmen sendikamız, “üyesi sayısını çoğaltmaya” devam etmiştir. Sendikamız üye ve yöneticileriyle kenetlenmesini bilmiş, zor koşullarda da birliğini bozmamış, üyelerinin ekonomik ve demokratik haklarını geliştirme mücadelesini sürdürmüştür.

Cezaevine konulan yöneticilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan sendikamız, şube yöneticilerimize ve ailelerine sahip çıkmış, maddi ve manevi olarak her tür desteği sağlamıştır. Hukuki haklarının korunması için bütün başvuru yollarını sonuna kadar kullanmış, kamuoyu oluşturmak için sürekli çaba sarf etmiş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu, Hükümet ve Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuş, konuyu kamuoyu gündeminde tutmak için aktif bir çaba içerisinde olmuştur. Şube yöneticilerimize verilen cezalar OECD raporunda ‘hak ihlali’ olarak yer almıştır.

Cezaevine giren şube yöneticilerimiz ve onların aileleriyle ekmeklerini bölüşen üyelerimiz her platformda, katıldıkları her eylem ve etkinlikte şube yöneticilerimiz ile dayanışma içinde olduklarını haykırmaktan, taşıdıkları pankart ve dövizlerle onların yanında olduklarını göstermekten geri durmamıştır. Fedakârlıkları ve mücadeleci tutumlarıyla örnek bir davranış sergileyen üyelerimizle gurur duyuyoruz.

Şube yöneticilerimizin cezaevine konulmasına sebep olan bu haksız ve hukuksuz karar hem Türkiye’de hem de bütün dünyada sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve demokratik kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Aralarında, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC’un bulunduğu çok sayıda sendika ve demokratik kitle örgütü bu kararı kınayan açıklamalarda bulunmuş, sendikamızla ve cezaevinde bulunan yöneticilerimizle dayanışma içinde olmuşlardı. Konfederasyonumuz Türk-İş ve bağlı sendikalar, DİSK, KESK ve bağlı sendikalar, yine uluslararası federasyonumuz ITF, ETF bu mücadelede yanımızda olmuş, desteklerini esirgememişlerdi. Yargılama sürecinde mahkemeleri takip ederek, basın açıklamaları yaparak, kamuoyu oluşturarak, sonrasında yöneticilerimizi cezaevinde ziyaret ederek desteklerini devam ettirmişlerdi. Uluslararası federasyonlarımız ITF ve ETF yöneticileri binlerce kilometrelik uzaklıklara rağmen bizi ve yöneticilerimizi yalnız bırakmamış, duruşmaları takip etmiş, ziyaret izni verilmemesine rağmen cezaevi kapısına kadar gelmişlerdi.

Bu süreçte tutuklu şube yöneticilerimizle ve sendikamızla dayanışma içerisinde olan; başta ekmeklerini bölüşerek dayanışan üyelerimize, binlerce kilometrelik uzaklığa rağmen defalarca dayanışma ziyaretlerinde bulunan uluslararası üst örgütümüz ITF ve ETF’ye, konfederasyonumuz Türk-İş’e ve bağlı sendikalara, DİSK’e, KESK’e ve bağlı sendikalarına, demokratik kitle örgütlerine ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla bildiririz.

 TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU