Soma Katliamı davasında kamu görevlilerinin yargılanmasının yolu açıldı

Soma’da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin hayatını kaybettiği katliam dosyasında, AYM tarafından kamu görevlilerinin yargılanmasının önü açıldı. Katliam sonrası hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin kamu görevlerinin yargılanması için yaptığı başvuruda soruşturma izni verilmemişti. Aileler bunun üzerine AYM’ye başvurdu.

11 aile başvurmuştu

AYM yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM kararında, kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Katliam sonrası 11 madencinin ailesi Soma Katliamı için yürütülen ceza soruşturması kapsamında kamu görevlisi olan bazı şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin AYM’ye başvuruda bulundu.

Raporlar tespit edildi

AYM kararında, “Kamu makamlarının muhakeme hatasını veya dikkatsizliği aşan kusurlarının bulunduğu yani olası sonuçların farkında olmalarına rağmen kendilerine verilen yetkiler kapsamında tehlikeli bir faaliyet nedeniyle oluşan riskleri bertaraf etmek için gerekli ve yeterli önlemleri almadığı durumlarda ilgililer diğer hukuk yollarına başvurmuş olsalar dahi bireylerin hayatının tehlikeye girmesine neden Soma Katliamı soması ailelerin adalet talebi aradan geçen 6 yıla rağmen yerim bulmazken, maden sahipleri serbest bırakıldı. olan kişiler aleyhine hiçbir suçlamada bulunulmaması ya da bu kişilerin yargılanmaması yaşama hakkının ihlaline neden olabilir” değerlendirmesi yapıldı.

“Başvurucuların yakınlarının ölümü ile sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda olayın meydana geldiği maden ocağında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne gibi eksiklikler bulunulduğu ve sözü edilen hususların olayın vuku bulmasına katkısı teknik yönden açıklandıktan sonra anılan eksiklik ve mevzuata aykırılıkların yapılan denetimler sırasında tespit edilmemesi nedeniyle 2010 yılından olay tarihine kadar olayın meydana geldiği, maden ocağını denetleyen Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin de olaydan sorumlu olduğu belirtilmiştir. Ceza Mahkemesince alman bilirkişi raporunda da Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporundaki kusur değerlendirmelerinin yerinde olduğu ifade edilmiştir” denilen karar şöyle devam etti: “Bu sebeple kamu görevlilerinin bilirkişi raporları ile tespit edilen ihmallerin ceza hukuku sorumluluğu doğurup doğurmadığı, bu ihmaller ile ortaya çıkan netice arasında ceza hukuku anlamında bir illiyet bağı bulunup bulunmadığı konusundaki değerlendirmelerin soruşturma makamlarınca yapılmasına müsaade edilmeden adli sürecin sona erdirilmesi etkili soruşturma ilkeleriyle bağdaşmamıştır. Bireylerin hayatının tehlikeye girmesine neden olan kişiler aleyhine hiçbir suçlamada bulunulmaması ya da bu kişilerin yargılanmaması yaşama hakkının ihlaline neden olabilir.”

Anayasa ihlal edildi

AYM karara ilişkin “Yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddiaların kabul edildiğine” ve ‘Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” karar verdi.

Kaynak: Yeni Yaşam