DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş.’de 4. Dönem TİS İmzalandı

Sendikamız ile DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. arasında süren 4. Dönem TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmeleri sözleşmenin imzalanması ile sonuçlandı.

DHL Lojistik A.Ş. ile 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Başkan Kenan Öztürk, Genel Örgütlenme Sekreteri Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreteri Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanı Ali Rıza Atik ve Av. Oktay Durmaz’ın katılımı ile imzalandı. Görüşmede işveren tarafını Genel Müdür Orkun Saruhanoğlu, İK Müdürü Serkan Yardımcı temsil etti.

DHL ile 4. Dönem TİS’i, Covit-19 salgını nedeniyle yüzbinlerce işyerinin kapandığı, milyonlarca işçinin ücretli/ücretsiz izine çıkarılarak işini kaybettiği, ülkemizde Aile ve Çalışma Bakanlığının yayınladığı kararname ile grev ve toplu sözleşme hakkının askıya alındığı bir ortamda; kazanılmış haklar geriye götürülmeden, yeni kazanımlar eklenerek ve üyelerin bilgisine sunularak imzalandı.

Sendikamız, genel üye toplantıları yaparak toplusözleşme görüşmelerine başladı. TİS görüşmeleri devam ederken de sürecin her aşamasını üyeleriyle paylaştı.

01.01.2020-31.12.2021 Dönemini kapsayan TİS ile ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar sağlandı.

Ücret ve sosyal haklarda birinci yıl yüzde 18 ila yüzde 22 arasında değişen oranlarda zam alındı. İkinci yıl ücretlerine enflasyon oranında artış sağlandı.

TİS ile ikinci ve üçüncü kademede çalışanların yıllık izin süreleri 1’er gün arttırıldı.