KIDEM TAZMİNATI SERMAYEYE KALKAN YAPILAMAZ

Tekgıda-İş Sendikası 11.06.2020 tarihli Basın Bülteni;

KIDEM TAZMİNATI SERMAYEYE KALKAN YAPILAMAZ

AKP hükümeti iktidara geldiği günden beri gözünü kıdem tazminatına dikti. Yaklaşık 18 yıllık iktidarları boyunca çeşitli defalar kıdem tazminatını ortadan kaldıracak tasarılar hazırlandı ancak sendikaların tepkisi sonucu rafa kaldırıldı. Şimdi ise dünyayı etkileyen salgından dolayı yaşanan ekonomik sorunlar bahane edilerek, “İstihdam Kalkanı” adıyla kıdem tazminatı hakkımızı gasp etmek için yeni formül arayışına girildi.  

Sendikamızın 2019 genel kurul kararları ortada dururken, kıdem tazminatı gibi son kalemizi virüs fırsatçılığı ile elimizden almaya çalışanlara cevabımız net ve sert olacaktır!

Örgütlü işçilerin mücadeleleri ile elde edilen ve kalan son kale olan KIDEM TAZMİNATININ, korona virüsün yarattığı ölüm korkusu dolayısıyla meydanı boş sanan hükümet tarafından elimizden alınarak, fona devredilemeye çalışılması kabul edilemez.

 

Biz işçiler, yaklaşık 18 yıllık AKP iktidarları boyunca başta sağlık, eğitim, emeklilik gibi kazanımlarımızın toplumu cephelere bölerek nasıl birer birer elimizden alındığını biliyoruz.

 

Başta özelleştirmeler olmak üzere, mucize vaatler! sonucu emekçilerin nasıl yoksullaştırıldığını, işsizlikle birlikte kölelik koşulları ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz.

 

Bize mucize diye örnek fon olarak gösterilen işsizlik fonunun, işçiden çok kimi sermayenin ve müteahhitlerin kullanımına sunularak, nasıl yağmalandığını da biliyoruz.

 

Kısaca diyoruz ki;

 

Başta konfederasyonumuz Türk-İş Genel Kurul kararları olmak üzere, bağlı sendikaların kendi genel kurullarında ittifakla alınan kıdem tazminatına dokunmayı GENEL GREV nedeni sayarız kararlarının daha mürekkebi bile kurumamıştır.

 

Kıdem tazminatı gibi işçilerin yaşamsal öneme sahip bir hakkını kriz fırsatçılığına çevirerek elinden almaya çalışmak, GENEL GREV nedenidir ve biz sendikalar bu konuda alınmış kararların hayata geçirilmesinde asla tereddüt etmeyeceğiz!

 

Kıdem tazminatından yararlanamayan işçileri bahane ederek var olan yasayı uygulayamayan iktidarların ya da sermayenin yeni yasayı sağlıklı bir şekilde uygulamayacağı kuşku götürmez bir gerçektir. Fonda biriken paradan işçilerden başkasının faydalanmayacağını söyleyenlere sadece gülüyoruz. TEKGIDA-İŞ SENDİKASI olarak; kıdem tazminatı alamayanlarla ilgili kıdem tazminatının güvence altına alınması adına atılacak her adımı desteklediğimizi daha önce söyledik bir kez daha vurgulamak istiyoruz! Kıdem tazminatını almak bütün çalışanların anayasal ve çeşitli yasalarla belirlenmiş yasal hakkıdır. Fona devredilerek ortadan kaldırılması değil, her çalışanın kıdem tazminatı hakkını güvence altına alacak yasal düzenlemelerin yapılması ihtiyaçtır.

Ülkeyi yönetenlere sesleniyor ve diyoruz ki;

İşçi sınıfının kazanılmış haklarına el uzatarak bizleri zorlamayın! 18 yıldır ülkenin ve çalışanların geldiği durum ortada. İşsizlik, yoksulluk kıskacında bunalmış emekçilerin karşı karşıya olduğu ekonomik tabloyu daha da  kötüleştirecek adımlar atmayın!

Aksi durum emek mücadelesinin bugüne kadar görmediği bir karşı duruş ve dayanışmanın önünü açacaktır. TEKGIDA İŞ  SENDİKASI olarak biz bu dayanışmayı örmek için her türlü katkıyı sunacağız ve üretimde gelen gücümüzü tereddütsüz kullanacağız!

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.