Emekli olamıyoruz, iş cinayetlerinde ölüyoruz!

İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2013-2019 yılları arasında emeklilik çağında çalışmak zorunda kalan en az bin 925 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu işçilerin 212’si 65 yaş ve üzerindeydi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, 2013-2019 yılları arasında emeklilik çağında (50 yaş üstü) çalışan en az bin 925 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Raporda şu veriler paylaşıldı: “2013-14’te tüm ücretli iş cinayetlerinin yüzde 13-14’ünü 50 yaş üzeri işçiler oluştururken son yıllarda bu oran yüzde 19’a yükseldi. Yani bugün her ölen 5 işçiden 1’i emeklilik çağında çalışırken yaşamını yitirdi. Emeklilik çağındaki işçi ölümleri en çok inşaat, taşımacılık, tarım, belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme, kalp krizi ve ezilme/göçük.”

YÜZDE 11’İ 65 YAŞIN ÜZERİNDE

Hayatını kaybeden bu işçilerin 212’sinin 65 yaş ve üzerinde olduğuna da dikkat çekilen raporda, “65 yaşın üzerinde bile çalışırken ölenler, yani ‘yaşlı işçiler’, emeklilik çağında çalışırken yaşamını yitiren işçilerin yüzde 11’i gibi yüksek bir orana sahip” dendi.

Raporda hayatını kaybeden 50 yaş ve üstü işçilerin yüzde 98’inin sendikasız olduğu da vurgulandı.

EMEKLİLİK HAKKI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Raporda, 1999 yılında yapılan değişiklikler ve sonrasında 2008 yılında yürürlüğe giren SSGSS Yasası ile emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe yükseltildiği hatırlatıldı. Birkaç yıl önce de zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yürürlüğe konduğuna işaret edilen raporda, “Şimdi de 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin istihdamının belirli süreli iş sözleşmeleri vasıtasıyla tamamen esnekleştirilmesi isteniyor. Yapmamız gereken ‘emeklilik hakkı’ mücadelesini yükseltmektir. Mezarda emeklilik, EYT, BES, TES, düşük emekli maaşları, esnek/sigortasız çalışma, iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmak ve emekli olmak hakkımız” dendi.

EMEKLİLİK YAŞI DÜŞÜRÜLMELİ

İSİG Meclisi’nin raporunda şu taleplere de yer verildi:

1- İşçilerin belli bir çalışma yılından sonra emekli olma hakları vardır. Emeklilik; işçilerin çalıştıkları işkoluna, mesleğe, cinsiyetlerine, kişisel sağlık durumlarına vb. göre belirlenmelidir. Emeklilik yaşı düşürülmelidir. Emekli aylığı bağlama oranları artırılmalıdır.

2- Emeklilikte yaşa takılma (EYT) bir maliyet unsuru olarak ele alınamaz. Emeklilikte yaşa takılanların emekli olma hakları derhal tanınmalıdır.

3- Sigortasız çalıştırma yasaklanmalıdır (Elbette ülkemizde sigortasız çalıştırma yasak ama kayıt dışılık da bilinen bir gerçek. Bu noktada denetimler artırılmalı ve patronlara uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır).

4- Kıdem tazminatında kazanılmış bütün haklar korunmalıdır. Bütün işçilerin kıdem tazminatını almalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

5- Her türlü esnek çalışma biçimi yasaklanmalıdır.

Kaynak: Birgün