İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan değişiklikler

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğü 31.12.2023 tarihine ötelenmiştir. Ayrıca 31.12.2023 tarihine kadar B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfta, C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları da tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebileceklerdir.

Bu anlamda 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili getirilen düzenlemeye ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

1) 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

Kamu kurumları ile 50 işçiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğü 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğu 31.12.2023’e ertelenmiş olacak. Buna göre hem kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğünün 31.12.2023 tarihine ertelenmektedir.Ayrıca yapılan düzenleme ile çok tehlikeli sınıfta, 31.12.2023 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebilmesi ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilmesi mümkün olacak.

2) İş güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Erteleme sadece alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam yükümlülüğüne ilişkin olup, bunun dışında kalan iş güvenliğine ilişkin yükümlülükler ertelenmemiştir. Buna göre 50 işçiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde;

►İşyerinde risk değerlendirmesi yapılması,

►Acil durum planlarının hazırlanması, yangınla mücadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,

►Tahliye planının yapılması,

►Termal konfor şartları, ortam ölçümlerinin yapılması,

►İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,

►Sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

►Çalışanların bilgilendirilmesi,

►Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, İşe başlama eğitimlerinin verilmesi,

►Çalışan temsilcisinin/temsilcilerinin görevlendirilmesi,

►Destek elemanı eğitimleri ve görevlendirmesi,

►İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri,

►Diğer işverenler ile İSG çalışmalarında koordinasyonun sağlanması,

►İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

►Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmesi,

gibi yükümlülükler ertelenmemiş olup, 2012 yılından beri devam etmektedir. Buna göre diğer İSG yükümlülüklerinin her bir işyerinde uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Belirtilen iş güvenliği önlemlerine uyulmaması halinde uygulanacak idari para cezaları işyerindeki çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre değiştiğinden farklı uygulanacaktır.

Kaynak: Resul Kurt/Dünya