12 milyon işçi TİS hakkından mahrum

Türkiye’de 13 milyon 856 bin 801 işçiden sadece 1 milyon 917 bin 893’ü sendika üyesi çıktı.

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, CİMER’e yazılı olarak “Toplu iş sözleşmesinden yararlanan kaç işçi var?” diye sordu. Demirtaş’ın bu sorusuna, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplu iş Sözleşmesi Daire Başkanlığı yanıt verdi.

Söz konusu yanıtta, “2019 yılında 18 bin 163 işyerinde 2 bin 297 toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve bu toplu iş sözleşmelerinden 1 milyon 865 bin 072 işçi yararlanmıştır. 2020 yılının ilk ayında 10 bin 125 işyerinde bin 022 toplu iş sözleşmesi imzalanırken, bu toplu iş sözleşmelerinden 1 milyon 306 bin 506 işçi yararlanıyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle 2020 yılında yürürlükte olan 3 bin 809 toplu iş sözleşmesinden 31 bin 804 işyerinde 1 milyon 306 bin 506 işçi yararlanıyor. Toplu iş sözleşmesinden yararlanma oranı yüzde 9,43 olarak gerçekleşmiştir” denildi.

Her 10 işçiden 9’u toplu sözleşmeden yararlanamıyor

Gelen yanıtı değerlendiren Demirtaş, “Her 10 işçiden, 9’u, toplamda 13 milyon işçiden, 12 milyonu toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor. Çok vahim bir tablo var karşımızda. Ancak bunu ortadan kaldıracak etkili önlemler de alınmamaktadır, üstelik bu rakamlar sadece kayıtlı olan işçilerin baz alındığı rakamlardır. Kayıt dışı çalışan işçileri de eklediğimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olan işçi sayısı yüzde 5,78’e gerilemektedir. Yani ülkemizdeki kayıtlı ve kayıtsız tüm işçilerin yüzde 94’ü, sendikalı işçilerin ise yaklaşık yüzde 40’ı Toplu iş Sözleşmesi hakkından yararlanamamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, sendikal hak ve özgürlükler noktasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında

Açıklanan verilerin de Türkiye’deki sendikasızlaştırma sürecini göz önüne serdiğine işaret eden Demirtaş, “Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) raporlanna göre Türkiye, sendikal hak ve özgürlükler noktasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında, TİS hakkından yararlanma oranı bakımından ülkemiz, 36 OECD üyesi ülke arasında yüzde 5,78’lik oranla son sırada yer almaktadır” dedi.

Kanuna rağmen sendikaya üyelik ve sendikal faaliyetlere katılmanın işten çıkarma sebebi olduğuna işaret eden Demirtaş, “Bugün ülkemizde milyonlarca işçiye sendikalara üye olmamaları yönünde baskı yapılıyor. İşçiler, sendikaya üye olmaları halinde işten çıkarılmakla tehdit edilmektedir” diye konuştu. AK Parti iktidarı döneminde, çalışma hayatında sendikal hak ve özgürlüklerin büyük darbe aldığını savunun Demirtaş, “Her ne kadar sendikal haklar kanunla korunsa da işçiler sendika üyeliği nedeniyle hiçbir emekçinin işine son veremez denilse de Türkiye’deki gerçekler bununla örtüşmüyor. Kanunlarla yapılan düzenlemeler, fiili uygulamalarla ortadan kaldırılıyor” diye konuştu.

Kaynak: Yeniçağ