Türkiye’de eğitim ve istihdam dışı kalan genç sayısı 3.4 milyon kişi

Türkiye’de eğitimden ayrılmalar kadar, eğitim görmediği halde istihdam da edilemeyen gençler sorunu devam ediyor. Salgın döneminde de bu oran artış gösterdi. 2020 Ocak ayında yüzde 25,7 olan Türkiye oranı, mayıs ayında yüzde 29,1’e yükseldi ve kişi sayısı da 3 milyon 400 bin kişiye ulaştı.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ağustos ayı çalışmasını yayınlayarak, eğitim gören ya da eğitim görürken çalışan gençlerin yüzde 70’inin salgından etkilendiğini açıkladı. Türkiye’de eğitimden ayrılmalar kadar, eğitim görmediği halde istihdam da edilemeyen gençler sorunu devam ediyor. Türkiye’nin ‘ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler’ oranı OECD ülkeleri arasında üst sıralarda. Salgın döneminde de bu oran artış gösterdi. 2020 Ocak ayında yüzde 25,7 olan Türkiye oranı, mayıs ayında yüzde 29,1’e yükseldi ve kişi sayısı da 3 milyon 400 bin kişiye ulaştı.

ILO çalışmasında, COVID-19 salgını başladıktan sonra öğrenim gören öğrencilerin yüzde 70’ten fazlasının okulların kapanışından etkilendiğini belirtti. Öğrencilerin yüzde 65’i uzaktan eğitimde, yüzyüze eğitime kıyasla daha az öğrendiğini belirtti. ILO, internet erişimi bulunmayan ya da kısıtlı olan gençlerin fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya kaldığına da işaret etti. Çalışmaya göre, yüksek gelirli ülkelerde gençlerin yüzde 65’i video-ders yoluyla öğrenim görürken, düşük gelirli ülkelerdeki gençlerin yalnız yüzde 18’i öğrenimlerine çevrimiçinde devam edebildi.

Salgın döneminde Türkiye’nin işgücü-eğitim verilerinde de bozulmalar görüldü. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı yıl başına göre 403 bin kişi artarak 3.4 milyon gence ulaştı. Bu gençlerin 2 milyon 74 bini kadınlardan oluştu.

Yine TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunda, eğitimde olan genç sayısı, mayıs ayı sonunda yılbaşına göre 319 bin kişi azalarak 5 milyon 188 bin gence geriledi. İstihdamda olan gençlerin sayısı ise 278 bin kişi azaldı. Eğitim ve istihdamda olan genç sayısı ise yine aynı dönemde 225 bin kişi azalarak 971 bin kişi oldu.

Üniversite çağındaki gençlerde oran çok yüksek

Öte yandan işgücü istatistiklerinde TÜİK ‘ne eğitimde, ne istihdamda olan gençler’ verisi genç tanımı olan 15-24 yaş grubunda veriliyor.

TÜİK’in eğitim yaşı seviyesine göre alt kırılımında, yükseköğretim çağı olarak kabul edilen 20-24 yaş grubunda ‘ne eğitimde, ne de istihdamda olan gençlerin’ oranının çok daha yüksek olması dikkat çekti. Buna göre, zorunlu eğitim kapsamında olan 15-19 yaş grubunda oran yüzde 19,7 olurken, zorunlu olmayan yükseköğretim seviye yaşı 20-24yaş grubunda bu oran yüzde 38,8’e, yine aynı yaş grubu içinde kadınlardaki oran ise yüzde 49,3’e yükseliyor.

Kaynak: Dünya