Sağlık emekçisine ek hak verilsin

Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Beşinci Toplantısı’nın sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, yaklaşık 250 bin sağlık işçisine de ek mali haklar verilmesi gerektiği belirtildi.
İşçilerin “ahlak ve iyi niyet kurallarına” uymadıkları iddiasıyla işten atılmalarına ilişkin hak ihlalleriyle karşılaşıldığı aktarılan bildiride, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun işçi sağlığı ve çalışma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik aksi girişimlerin takipçisi ve denetleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Cumhuriyet