Meslek hastaları ortada kaldı

Türkiye’deki tek meslek hastalıkları hastanesi Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi de artan vakalar nedeniyle pandemi hastanesi ilan edildi. Ancak bu kez de meslek hastalığına yakalanan işçiler ortada kaldı.

Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, meslek hastalıkları alanında uzun yıllara dayalı birikime sahip uzman bir dal hastanesi. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanması sonrasında “meslek hastalıkları hastanesi” olarak sağlık hizmet sunmaya devam eden tek hastane konumunda.

HAK ARAMAK ZORLAŞACAK
Bu durum meslek hastalığına yakalanan çalışanların sağlık hizmetine ulaşamamaları, bildirimlerinin yapılmaması ve yasal haklarına kavuşamamaları anlamına gelecek. Yine mahkemelerden hastaneye gönderilen bilirkişilik ve uzman görüşü talep edilen dosyaların karara bağlanması da zorlaşacak. İşyeri hekimleri meslek hastalığı şüphesi bulunan çalışanlarını sevk edebilecekleri çok önemli bir kurumdan yoksun kalacak. Hastane nisan ve mayıs döneminde pandemi hastanesi ilan edilmişti. Ağustos ayında yeniden pandemi hastanesi ilan edilen hastanenin ne kadar süreyle bu hizmete devam edeceği belli değil.

8 DOKTOR GEZECEK
SGK’nin yaptığı son değişiklikle 1 Ağustos’tan itibaren iş ve meslek hastalıkları uzmanı hekim tarafından değerlendirilmeyen meslek hastalarının faturaları ödenmiyor. 1 Eylül itibarıyla meslek hastalığı bildirimi amacıyla yazılan sağlık kurulu raporlarının ‘Medulla’ üzerinden elektronik ortamda hazırlanması zorunlu hale getirildi ve en az 7 zorunlu branşa ilave olarak ilgili ek branşların imzalarıyla rapor yazılabilecek şekilde düzenleme yapıldı. Bu durumda 7 zorunlu branşa ek olarak pek çok meslek hastalığının değerlendirilmesi açısından şart olan fizik tedavi, göğüs hastalıkları, dermatoloji, üroloji, enfeksiyon gibi branşların değerlendirmeleri gerekecek. Yine iş ve meslek hastalıkları uzmanı zorunlu branşlar arasında yer almadığından değerlendirmeye bu branş da katılacak. Böylece bir meslek hastasını en az 8, ortalama 11 uzman hekimin görmesi gerekecek.

UZMANLAR BURADA
Türkiye’de üniversite ve araştırma eğitim hastanelerinde meslek hastalığı teşhisi yapılıyor olsa da bu hastalıkların tedavisi ancak meslek hastalıkları hastanesinde gerçekleştiriliyor. Çünkü iş ve meslek hastalıkları uzmanları, hemşireler ve laboratuvar olanağı ancak bu hastanelerde bulunuyor. Endüstriyel toksik madde etkilenmelerinin tedavileri yalnızca Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde yürütülüyor. Ayrıca hastane tarafından mahkemelere düzenli olarak bilirkişilik hizmeti de veriliyor.

Kaynak: Cumhuriyet