YURTİÇİ KARGO’DA İŞÇİ KIYIMI VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERİN!

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12.10.2020 tarihli açıklaması;

YURTİÇİ KARGO’DA İŞÇİ KIYIMI VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERİN! 

Sendikamızın örgütlenme çalışması başlattığı YURTİÇİ KARGO firması, koronavirüs salgını koşullarında bile sendikal haklarını kullanan işçileri tehditle istifa kâğıtları imzalatmaktan, anayasal-yasal sendikal haklarını çiğnemekten, birçok bölgede onlarca üyemizi işten çıkarmaktan geri durmayarak işçilerin sendikal haklarına saygı göstermemektedir.

İşverenin baskı ve tehditlerine rağmen kötü çalışma koşullarını kabul etmeyen işçiler, sendikamıza üye olmaya devam ederken YURTİÇİ KARGO’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar her geçen gün artmaktadır.

1982 yılında aile şirketi olarak kurulan ve az sayıda işçinin çalıştığı küçük bir işyerinden 16 bin çalışanı olan dev kargo işletmesine dönüşen YURTİÇİ KARGO, bugünkü büyüklüğüne emeğini vahşice sömürdüğü, fazla mesai ücreti ödemeden günde 12-14 saat çalıştırıp yarı aç, yarı tok bir yaşama mahkûm ettiği işçilerin sırtında geldiğini unutmamalıdır.

YURTİÇİ KARGO “Aracını al gel, kendi işinin patronu ol” adını verdiği kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sigortasız, kıdem tazminatı, senelik izin, hafta tatili, fazla mesai ücreti gibi haklardan mahrum bırakarak, günde 12-14 saatten az olmayan sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulama ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz, örgütsüz, işverenin hiç bir isteğine karşı çıkamaz, direnemez hale getirmek istemektedir.

Asıl işi taşerona yaptıran, esnaf kurye adı altında hileli yollarla, sigortasız, kayıt dışı işçi çalıştıran YURTİÇİ KARGO, artık bu kanun dışı yol ve yöntemlerden, hilelerden ve işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli, onlara emeklerinin karşılığını vermeli, sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir.

SENDİKA HAKTIR ENGELLENEMEZ!
YURTİÇİ KARGO, anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye olan işçilere baskı yapmakla, işten çıkarmakla, açıkça suç işlemektedir. Uydurma gerekçeler ileri sürerek sendika üyesi işçileri işten çıkaran, işten ve sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulayan ve tehdit eden YURTİÇİ KARGO yöneticileri, bu fiillerinin Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde suç olarak tanımlandığını ve cezalandırılmaları için haklarında suç duyurusunda bulunulacağını unutmamalıdır.

YURTİÇİ KARGO işvereni, yasadışı uygulamalardan, yasadışı çalışma koşulları dayatmaktan, baskı, tehdit ve sendikal nedenle işçi çıkarmaktan vazgeçmelidir.

Sendikamıza üye olan işçiler daha iyi bir yaşam için anayasal haklarını kullandılar, yanlış bir şey yapmadılar. Tehdit ve baskılarınız hiçbir işe yaramayacak. Zorbalığınıza boyun eğmeyen YURTİÇİ KARGO işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar her türlü yasal ve meşru araçları kullanarak işçiler ve sendikaları olarak mücadele etmekte kararlıyız, asla vazgeçmeyeceğiz.

YURTİÇİ KARGO İŞÇİLERİ, KARDEŞLER;
İşverenin düşmanca tutumunu siz daha iyi biliyorsunuz. Anayasal-yasal haklarımızı kullanmamıza saygı göstermiyor, kölece çalıştırıyorlar. Peki, siz buna daha ne kadar dayanacaksınız? Kardeşlerinizin birer birer kapıya konmasına seyirci mi kalacaksınız?

Ne kadar sessiz kalırsanız kalın, günü gelince sizleri de kapı önüne koyacak ya da daha kötü koşullarda çalışmaya mahkûm edecekler. Salgın günlerini unutmayın. Ölüm kol gezerken gece gündüz çalıştınız. Peki, elinize koca bir hiçten başka ne geçti?

YURTİÇİ KARGO İŞÇİLERİ, HAYDİ TÜMTİS’TE ÖRGÜTLENMEYE!
UPS, DHL, Aras Kargo, Ambar ve Araç Muayene İstasyonlarında çalışan binlerce işçi her türlü engeli aşarak nasıl sendikamızda örgütlenmeyi başarmışsa YURTİÇİ KARGO işçileri de başaracaktır. Sizleri sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz.

TÜMTİS genel merkezi dokuz şubesi ve binlerce üyesiyle sizlere yardıma hazırdır!

                       TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU