İşçinin kölelik yasasına yanıtı net: Mücadele edeceğiz

Türk-İş, ülkedeki her 4 işçiden birinin kıdem tazminatı hakkını hedef alan, esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran torba yasa teklifine karşı 81 ilde sokağa çıktı. Yapılan açıklamalarda, “İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele, mücadele, mücadele!” denildi.

Türk-İş üyesi işçiler dün tüm yurtta sokağa çıkarak, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi beklenen istihdam paketini protesto etti. Türk-İş bölge ve il temsilcilikleri önünde yapılan açıklamalarda, ülkedeki her dört işçiden birinin iş güvencesini ve kıdem tazminatı hakkını hedef alan; esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmayı dayatan yasa teklifinin kabul edilemez olduğu vurgulandı, yasaya karşı mücadele çağrısı yapıldı.

İstanbul’daki eylem, Beyoğlu’ndaki Alman Konsolosluğu önünde gerçekleştirildi. Eyleme kitlesel katılan TÜMTİS üyesi işçiler, İnönü Caddesi’nin başından Gümüşsuyu’ndaki Bölge Temsilciliği’nin önüne yürüdü. “Kıdem tazminatını, iş güvencesini ve emeklilik hakkını kaldıran kölelik yasasına hayır” pankartı açan işçiler, yürüyüş boyunca “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Kölelik yasası geri çekilsin”, “Hükümet yasanı al başına çal” sloganları attı.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN

Ardından yapılan açıklamada konuşan Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, geçen hafta komisyondan geçen torba yasa teklifini “uzun vadede bir güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi” olarak tanımladı. Uyar, şunları söyledi:

“25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere ‘istihdam kolaylığı sağlayacağı’ iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacak. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz.”

Meclis’ten geçen “sözüm ona istihdam paketinin” işverenlere teşvik, muafiyet ve af getirdiğini belirten Uyar, “İşsizlik Sigortası Fonu, işvereni teşvik fonuna dönüştü. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılıyor” dedi. Salgının fırsata dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Uyar, “Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız! Yaptırmayacağız!” ifadelerini kullandı.

RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇECEK

TBMM’deki düzenlemenin “ölümü gösterip işçiyi sıtmaya razı etme” düzenlemesi olduğunu söyleyen Türk-İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, son olarak şunları kaydetti:

“Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. ‘İstihdamı artıracağız’ denilerek işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez! İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz! Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz! Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir! İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele, mücadele, mücadele!”

MADEN İŞÇİLERİNE DESTEK

İzmir’de ise işçiler Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği önünde bir araya geldi. “Kıdem tazminatıma dokunma” pankartının açıldığı eyleme, Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri ile Sağlık-İş ve Yol-İş üyesi işçiler katıldı.

Ermenek ve Soma’daki madencilerin direnişini selamlayan işçiler, “Maden işçisi yalnız değildir”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları attı. Açıklamayı okuyan TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, “Türk-İş yıllardan beri esnekleştirme, güvencesizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürüyor. Hükümet öncelikle kayıt dışı çalışmayı önlemelidir. Bu düzenlemeye karşı mücadele edeceğiz” dedi. Kocaeli’nde yapılan eylemde de ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kaynak: Birgün