Sakıncalı tekliften vazgeçin

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, TBMM Genel Kurulu’nda dün görüşülmeye başlanan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin yaratacağı sakıncalara ilişkin ortak açıklama yaptı. İşçi konfederasyonları, teklifin iş hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM gündeminden geri çekilmesini talep etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzalı ortak metinde, kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasının söz konusu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ‘belirli süreli sözleşme ile çalışan işçilerin, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamayacağı için düzenlemeyi son derece sakıncalı bulunduğu’ belirtildi.

Açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’daki çalışma hayatına ilişkin sakıncalar şöyle anlatıldı:

‘EŞİTLİĞE AYKIRI’

“25 yaş altı ve 50 yaş ve üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin altüst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

“Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz.

“Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.”

‘ISRARLIYIZ’

Teklifin geri çekilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ‘İşçilerin sesine kulak verin’ çağrısı yapıldı: “Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün çalışanların ortak arzusudur. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

“Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak, çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun altını çiziyoruz.”

TÜRK-İŞ PERŞEMBE SAHADA OLACAK

Türk-İş Yönetim Kurulu torba yasada bulunan çalışma yaşamının esnekleşmesine, kuralsızlaştırılmasına ve güvensizleştirilmesine neden olacak maddelere karşı 5 Kasım Perşembe, saat 11’de konfederasyonun bölge ve il temsilcilikleri önünde kitlesel basın açıklaması yapma kararı aldı. Ayrıca aynı gün iş çıkışlarında, Türk-İş’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinin önünde işçiler, söz konusu düzenlemeyi alkışlarla protesto edecek.

Kaynak: Aydınlık