Ses kaydı alan işçiye kıdem tazminatı yok

Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını cep telefonu ile gizlice kaydettiği öne sürülen bir işçi işten atıldı. Mahkemeye başvuran işçi, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını talep etti. İş mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verince karar temyiz edildi. İşçiye kötü haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi. Yüksek Mahkeme, iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay’ın kararında, “Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikâyete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir” dendi.

 

Kaynak: Birgün